- Rok szkolny 2018/2019
Rok szkolny 2018/2019
KALISCY LICEALIŚCI NA TURNIEJU DEBAT HISTORYCZNYCH IPN
poniedziałek, 25 lutego 2019
W dniach 18 – 19 lutego 2019r. drużyna kaliskich licealistów pod opieką dyrektora Macieja Rydzewskiego i księdza Wojciecha Marcinkiewicza wzięła udział w Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie.
Do turnieju, rozgrywanego w formule debat oxfordzkich zakwalifikowało się osiem drużyn – siedem ze szkół ponadpodstawowych ze Szczecina i zespół z klasy 1a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w składzie: Dariusz Guz, Jakub Jakim, Wiktor Piwnicki i Nikolas Richter. Poziom debat był bardzo wysoki, a podejmowane tezy trudne. Kaliscy licealiści bronili dwóch tez: „Najlepszym sposobem na godne uczczenie ofiar systemów totalitarnych jest ich odnalezienie i pochowanie w imiennym grobie” oraz „Krew robotników z Grudnia ’70 poszła na marne”, a przeciwstawiali się tezie, że „Polski wysiłek zbrojny podczas II wojny światowej nie przyniósł Polsce większego pożytku”.
Czytaj całość...
Medical Team ZSP Kalisz Pomorski wyróżniony Kaliskim Sokołem
poniedziałek, 25 lutego 2019
Dnia 21 lutego 2019r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim odbyło się podsumowanie ósmej edycji honorowego tytułu „Kaliskich Sokołów”. W tym roku statuetkę oraz tytuł zdobyła obok CSWL Drawsko, działająca przy ZSP w Kaliszu Pomorskim grupa medyczna Medical Team ZSP Kalisz Pomorski pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego oraz instruktora ratownictwa medycznego Karola Kaliny.
Czytaj całość...
Licealistki w świecie nauki
poniedziałek, 25 lutego 2019
W dniu 15 lutego 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja siódmej edycji projektu „Licealista w świecie nauki”. Po raz kolejny biorą w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. W rozpoczęciu zajęć wzięła udział siedmioosobowa grupa licealistek pod opieką Emilii Grabowskiej – Grządziel, nauczycielki biologii.
Jest to bezpłatny program rozwojowy realizowany przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podejmujący się organizacji cyklu praktycznych warsztatów naukowych opartych na nowoczesnych metodach badawczych.
Czytaj całość...
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
niedziela, 24 lutego 2019
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku
w Kaliszu Pomorskim


Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 20, tel. 94 361 6356 mail: , reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych w ZSP w Kaliszu Pomorskim jest Dawid Nogaj „Bezpieczne-Dane” Ochrona danych osobowych dla firm i instytucji, e-mail:
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
25.05.2018 r. Kalisz Pomorski
Data i Miejscowość

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KALISZU POMORSKIM
Walentynki w kaliskim Liceum i Technikum
niedziela, 24 lutego 2019
Wzorem ubiegłego roku kaliscy licealiści z klasy 2b wraz z wychowawczynią Joanną Mączkowską zorganizowali w Święto Zakochanych widowiskową „Randkę w ciemno”. Najpierw jednak przebrane za amory uczennice z grupy teatralnej „Klepsydra” wręczały czerwone serduszka z miłosnymi sentencjami nie tylko koleżankom i kolegom, lecz także gronu pedagogicznemu.
Ponadto młodzież losowała na przerwie numerki prowadzące ręką opatrzności do swojej drugiej połówki… Pierwsze pary zostały nagrodzone Toffifee ufundowanym przez Samorząd Uczniowski. Działania te wypełniły 14 lutego naszą szkołę romantycznym i pełnym pozytywnej energii nastrojem. W miłą atmosferę wprowadził wszystkich także wystrój szkoły przygotowany przez klasę 3b. Na korytarzu znalazły się czerwone balony w kształcie serc, a ściany zostały wyklejone serduszkami. Działania te wypełniły 14 lutego szkołę romantycznym i pełnym pozytywnej energii nastrojem.
Czytaj całość...
Pamięć o prawdzie  niecodzienna lekcja historii
środa, 20 lutego 2019
Co to jest prawda? Prawda to zdanie prawdziwe, które ma potwierdzenie w bezdyskusyjnych faktach. Tak Bogumił Kurylczyk, laureat „Kaliskiego Sokoła” oraz „Przyjaciel Liceum”, rozpoczął w czwartek 14 lutego 2019r. spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. Swoją krótką prelekcję na temat rzeczywistego obrazu walk o Kalisz Pomorski, które trwały zaledwie kilka godzin w nocy z 10 na 11 lutego 1945 roku, połączył z opowieścią o tragicznej, wojennej miłości dwojga ówczesnych mieszkańców naszego miasta.
Czytaj całość...
Bliskie spotkania z optyką i optometrią
środa, 20 lutego 2019
W poniedziałek 18 lutego 2019r. grupa uczniów rozszerzających fizykę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycielki fizyki – Marty Kaczmarek, w ramach współpracy z uczelnią, uczestniczyła w zajęciach w pracowni fizycznej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Był to trzeci z cyklu wyjazdów ćwiczeniowych w ramach współpracy z Uczelnią.
Tym razem, pod okiem mgr Janusza Mielnika, uczniowie przeprowadzili doświadczenia badające prawo Ohma, oraz wyznaczali opór przewodów z chromonikieliny metodą bezpośrednią, pośrednią i z wykorzystaniem parametrów geometrycznych. Pojawiły się też doświadczenia z siatką dyfrakcyjną i ławą optyczną.
Czytaj całość...
Cenny dar dla izby pamięci w ZSP w Kaliszu Pomorskim
środa, 20 lutego 2019
Oryginalny, wystawiony przed II wojną światową dowód osobisty swojego dziadka – Ksawerego Bielskiego, przekazał Bogumił Kurylczyk do zbiorów izby pamięci ZSP w Kaliszu Pomorskim. Podkreślił przy tym, iż wypełnia wolę swojej zmarłej mamy Heleny Kurylczyk-Pulwin (z domu Bielskiej), która bardzo ceniła współzałożyciela tego muzeum – Macieja Rydzewskiego, obecnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Przekazany dokument wystawił w 1929 roku starosta brasławski. Jak wynika z zapisu meldunkowego, Ksawery Bielski mieszkał wówczas we wsi Albinowszczyzna, w gminie Druja, powiat Brasław, województwo wileńskie. Bezcenne dla historii są dalsze zapisy meldunkowe. Otóż po zajęciu wschodniej części Polski przez Rosję Sowiecką we wrześniu 1939 roku w dowodzie pojawiają się adnotacje rosyjskie a po wypowiedzeniu przez Hitlera wojny Stalinowi w czerwcu 1941 roku, pojawiają się stemple niemieckie.
Czytaj całość...
Spotkanie z policjantami
środa, 20 lutego 2019
Dnia 17 lutego 2019r. policjanci z Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim – mł. asp. Marcin Strzelecki i st. sierż. Łukasz Jarza w ramach spotkania profilaktycznego na zaproszenie wychowawcy Małgorzaty Kryczki odwiedzili młodzież mieszkającą w internatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Tematem spotkania były zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, a także zasady właściwego zachowania w internacie i podczas przebywania poza internatem.
Uczniowie wyszli ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu asertywni oraz rozważni, gdyż od tego zależy ich życie i przyszłość. Dziękujemy mł. asp. Marcinowi Strzeleckiemu i st. sierż. Łukaszowi Jarzy za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą.

Czytaj całość...
OBCHODY 74. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA WALK O KALISZ POMORSKI
sobota, 16 lutego 2019
W słoneczny wtorek 12 lutego 2019r. jak co roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim wzięli aktywny udział w obchodach 74. Rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski. Pododdziały z klas mundurowych oraz delegacja z dyrektorem szkoły uczestniczyli w części oficjalnej obchodów pod pomnikiem poświęconym pionierom ziemi kaliskiej. W szkolnej auli odbyła się wystawa broni z okresu II wojny światowej, a po południu licealiści poprowadzili uroczystość w kaliskim Pałacu oraz uświetnili ją piosenkami. Dyrektor Maciej Rydzewski wygłosił referat historyczny.
Czytaj całość...
FINAŁ PROJEKTU "Kulturowy kalejdoskop z Niepodległą"
piątek, 15 lutego 2019
https://www.youtube.com/watch?v=_L2ORsdHyjk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lkclyibRHa6xSnlYfTlOZfbU
NlCiZ04MvKmV5LcKwNb3Psd_jqtu1qWM

Praktyczny wymiar edukacji humanistycznej, polegający na wykorzystaniu zdobytej wiedzy o sztuce i literaturze do rozmów z autorytetami i dziennikarskiego ich opisania, był głównym celem projektu „Kulturowy kalejdoskop z Niepodległą”. Realizowali go licealiści z ZSP w Kaliszu Pomorskim. Finansowe wsparcie grupa otrzymała od Starosty Powiatu Drawskiego pana Stanisława Cybuli, Rady Rodziców i przedsiębiorcy z Kalisza Pomorskiego pana Cezarego Gozdery- „Przyjaciela Liceum w Kaliszu Pomorskim”. Nad merytoryczną i organizacyjną stroną przedsięwzięcia czuwała polonistka Aleksandra Radecka. Słowa podziękowania należą się redaktorowi Robertowi Mazurkowi, dzięki któremu możliwe były spotkania z wybitnymi ludźmi. Efektem działań są publikowane regularnie w „Głosie Drawska” recenzje i wywiady, a także materiał filmowy rejestrujący główne zadania warsztatów w Warszawie, który poniżej przedstawiamy.
Zajęcia na Akademii Morskiej dla klas TI
piątek, 15 lutego 2019
11 lutego 2019 r. uczniowie z klasy 2 technikum informatycznego wyruszyli w kolejną podróż naukową do Szczecina. W ramach realizowanego w naszej szkole projektu Kontrakt Samorządowy uczniowie uczestniczą w kursach, szkoleniach i wykładach na wyższych uczelniach. Tym razem ponownie uczniowie mieli zajęcia na Akademii Morskiej w Szczecinie. Podczas trzydniowego pobytu rozpoczęli przygodę z językiem programowania Python oraz zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych.
Kilkadziesiąt godzin spędzonych w laboratorium komputerowym Akademii Morskiej przybliżyło uczniom kolejne zagadnienia informatyki.
Marcel Łastówka
PRACOWITY TYDZIEŃ W SUDETACH
czwartek, 14 lutego 2019
Pierwszy tydzień ferii od 27 stycznia do 2 lutego 2019r. grupa siedmiorga uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycielki języka angielskiego Magdaleny Łojek spędziła na obozie językowym EuroWeek w Lądku Zdroju, w zaśnieżonych Sudetach. Przez tydzień doskonalili umiejętności językowe, interpersonalne i przywódcze podczas zajęć z wolontariuszami z całego świata. Nikt nie narzekał na nudę, bo plan warsztatów był zapełniony po brzegi.
Czytaj całość...
Informacja o przyjęciach do służby w Policji
niedziela, 10 lutego 2019
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 109 - 126 z 225