- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
poniedziałek, 25 czerwca 2018
W dniu 22.06.2018 r. na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018, połączone z nadaniem honorowego tytułu „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”.

W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, m.in.: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Tomasz Kołtun, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kalisz Pomorski Tadeusz Błądek, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek, Dowódca Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko pułkownik Marek Gmurski, oficerowie Armii Stanów Zjednoczonych – ppłk Timothy Ferguson i kapitan Gary Bostic, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Adam Makowski, dr inż. Grzegorz Stępień z Akademii Morskiej w Szczecinie, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Zofia Gardzińska, przedstawiciele współpracujących ze szkołą jednostek wojskowych, osoby zaangażowane w pomoc szkole, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i przede wszystkim uczniowie.

Po muzycznym wstępie w wykonaniu Wiktorii Spieler, solistki grupy teatralnej „Klepsydra”, uroczystość otworzył przemówieniem Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował uczniom sukcesów, podkreślił szczególną rolę ich przewodników – nauczycieli i rodziców. Szczególne wyrazy uznania złożył Zastępcy Dyrektora Katarzynie Witek i Kierownik Internatu Jadwidze Czernidze. Docenił też znaczenie pracowników obsługi i administracji dla funkcjonowania szkoły. Podziękował za wsparcie organowi prowadzącemu – na ręce Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Janusza Garbacza złożył podziękowania z pomoc i współpracę oraz liczne inwestycje Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego. Podziękował również Burmistrzowi Michałowi Hypkiemu i Radzie Gminy Kalisz Pomorski oraz instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. Pożegnał też i podziękował za trzyletnią współpracę Przewodniczącą Rady Rodziców Grażynę Błądek.

Następnie Dyrektor szkoły jako przewodniczący Kapituły nadał tytuł honorowy „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim” wyróżnionym osobom, podkreślając ich wyjątkowy wkład w rozwój szkoły – pułkownikowi Markowi Gmurskiemu, dowódcy CSWL Drawsko, Radnej Powiatu Drawskiego Halinie Samek, na ręce Prezes Zarządu – Bankowi Spółdzielczemu w Kaliszu Pomorskim, właścicielowi firmy Dachczar, panu Cezaremu Gozderze oraz redaktorowi Robertowi Mazurkowi.

Do młodzieży i zebranych zwrócił się Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Tomasz Kołtun, Radna Powiatowa Halina Samek, Dowódca Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko pułkownik Marek Gmurski, Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Adam Makowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Zofia Gardzińska oraz w imieniu Samorządu Szkolnego Wiktoria Spieler.

Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Adam Makowski oraz delegacja LO im. Mikołaja Kopernika z Kołobrzegu przekazali drużynie z ZSP w Kaliszu Pomorskim i jej opiekunowi Dyrektorowi Maciejowi Rydzewskiemu puchar przechodni za zwycięstwo w II sezonie Pomorskiej Ligi Historycznej.

Po przemówieniach przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz tych, którzy brali udział w różnorodnych działaniach dodatkowych. Wręczali je: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Tomasz Kołtun, Dyrektor kaliskiego Liceum Maciej Rydzewski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Zofia Gardzińska, a także opiekunka szkolnej gazety „Kontrast” Aleksandra Radecka, opiekunka grupy teatralnej „Klepsydra” Joanna Mączkowska oraz organizator VII Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D Paweł Łuczko. Nauczycielka języka niemieckiego Mirosława Kacperska wręczyła uczniom i pani Aleksandrze Radeckiej certyfikaty z języka niemieckiego.

Uczestnicy VII Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D otrzymali od Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego Janusza Garbacza certyfikaty udziału w Akcji Eksploracyjno – Historycznej „Jezioro Tajemnic”.

Na zakończenie uroczystości za przybycie zebranym podziękował oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji Dyrektor Maciej Rydzewski. Koordynatorem apelu była pani Joanna Mączkowska, a prowadzili go przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Spieler oraz Julia Enders, uczennica z grupy teatralnej "Klepsydra.


Maciej Rydzewski