- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
piątek, 21 czerwca 2019
W dniu 19 czerwca 2019r. w Inteligentnym Ogrodzie na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, połączone z nadaniem honorowego tytułu „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”.
W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości, m.in.: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Stanisław Samek, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Wałczu Jolanta Będlin, Przewodnicząca Rady Rodziców Elwira Poniecka, przedstawiciele współpracujących ze szkołą uczelni wyższych, jednostek wojskowych i służb mundurowych, w tym armii USA, osoby zaangażowane w pomoc szkole, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, a przede wszystkim uczniowie.
Uroczystość otworzył przemówieniem Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował uczniom sukcesów, podkreślił szczególną rolę ich przewodników – nauczycieli i rodziców. Szczególne wyrazy uznania złożył Zastępcy Dyrektora Katarzynie Witek i Kierownik Internatu Jadwidze Czernidze. Docenił też znaczenie pracowników obsługi i administracji dla funkcjonowania szkoły. Podziękował za wsparcie i pomoc organowi prowadzącemu – Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego, organowi nadzorującemu – Zachodniopomorskiemu Kuratorium Oświaty, a także Burmistrzowi i Radzie Gminy Kalisz Pomorski oraz instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. Zaznaczył szczególną rolę rodziców w działaniach szkoły.
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów, wysoko ocenił pracę ZSP w Kaliszu Pomorskim, podkreślił, że szkoła jest znana z realizacji wielu nieszablonowych działań i osiągnięć nie tylko w powiecie drawskim, ale też w województwie zachodniopomorskim i w kraju. Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Stanisław Samek przekazał szkolnej społeczności życzenia od Burmistrza Janusza Garbacza, który wskazał na istotne znaczenie kaliskiego Liceum i Technikum dla miasta, podziękował nauczycielom za wkład pracy włożony w rozwój uczniów, a młodzieży życzył zasłużonego wakacyjnego odpoczynku.
Życzenia i ciepłe słowa pod adresem szkoły przekazali w imieniu Rektorów przedstawiciele uczelni wyższych współpracujących z ZSP w Kaliszu Pomorskim – Akademii Morskiej w Szczecinie, PWSZ w Wałczu i Szkoły Wyższej Collegium Balticum ze Szczecina.
Następnie Dyrektor szkoły jako przewodniczący Kapituły nadał tytuł honorowy „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim” byłej dyrektor kaliskiego liceum pani Annie Arcimowicz, podkreślając jej wyjątkowy wkład w rozwój szkoły.
Po przemówieniach przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz tych, którzy brali udział w różnorodnych działaniach dodatkowych. Wręczali je: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego Stanisław Samek i Dyrektor ZSP Maciej Rydzewski. Nagrodę specjalną od uczelni patronackiej dla najlepszego ucznia technikum informatycznego ufundowaną przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecnie prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciecha Ślączkę odebrał Adrian Narowski z klasy 1ti. Adrian oraz Amelia Ciosmak z klasy 1a LO zostali wytypowani do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennica klasy 2d Daria Milczach została wyróżniona przez firmę Sortmund w konkursie „Lider wiedzy i wartości” dla najlepszych uczniów klas mundurowych. Zostały wręczone również stypendia i nagrody Prezesa Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim. Opiekunki gazety szkolnej „Kontrast” i grupy teatralnej „Klepsydra” Aleksandra Radecka i Joanna Mączkowska wręczyły dyplomy uczniom zaangażowanym w działania kół zainteresowań. Nagrody dla najlepszych matematyków wręczyła Zastępca Dyrektora Katarzyna Witek. Dyplomy i medale dla młodzieży zaangażowanej w działania grupy Medical Team Kalisz Pomorski wręczyła Kierownik Internatu Jadwiga Czerniga. Wolontariuszy wyróżniła opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, pedagog Anna Józiak.
Następnie Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku major Mariusz Jakubowski w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył Dyrektorowi szkoły certyfikat poświadczający udział klasy wojskowej 1c ZSP w Kaliszu Pomorskim w pilotażowym programie MON wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących klasy mundurowe w latach 2019 – 2021.
Dyrektor szkoły podziękował za dwuletnią owocną pracę i pożegnał księdza Wojciecha Marcinkiewicza, który przechodzi do pracy w parafii w innej miejscowości. Kilka słów na koniec roku szkolnego skierowała do koleżanek i kolegów oraz nauczycieli i gości Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Zuzanna Jedynowicz. Muzycznie uroczystość podsumowała wokalistka z grupy teatralnej „Klepsydra” Wiktoria Spieler.
Na zakończenie uroczystości za przybycie zebranym podziękował oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji Dyrektor Maciej Rydzewski. Podziękował też koordynatorce apelu pani Joannie Mączkowskiej oraz prowadzącym Wiktorii Spieler oraz Julii Enders z grupy teatralnej „Klepsydra”.

Maciej Rydzewski

Więcej zdjęć z uroczystości (link w obrazku):