- Sukces w konkursie Żołnierze w służbie historii
Sukces w konkursie Żołnierze w służbie historii
poniedziałek, 08 lipca 2019
W dniu 28 czerwca 2019r. zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze w służbie historii” dla uczniów klas o profilu wojskowym. Drużyna z klasy 1c z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w składzie Kacper Kłos, Tobiasz Głowacki i Konrad Nowak pod opieką dyrektora Macieja Rydzewskiego zdobyła wyróżnienie w konkursie.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas wojskowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Obrony Narodowej. Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.
W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.
Zespól z Kalisza Pomorskiego upowszechniał wiedzę o generale Witoldzie Dzierżykraju – Morawskim, uczestniku powstania wielkopolskiego, wojny polsko – bolszewickiej, attaché wojskowym w ambasadach RP w Bukareszcie i w Berlinie, bohaterze kampanii wrześniowej w 1939r., więźniu oflagów, m.in. II D Gross Born, gdzie stanął na czele organizacji konspiracyjnej „Odra”, za co został w listopadzie 1944r. stracony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Dwukrotnym kawalerze orderu Virtuti Militari.
Działania drużyny prowadzone były przede wszystkim podczas ósmej edycji Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu II D, w którym wzięli udział uczestnicy konkursu. Dziękujemy za pomoc i współpracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursowych zadań organizatorowi rajdu, nauczycielowi geografii w ZSP w Kaliszu Pomorskim Pawłowi Łuczko.

Link do strony konkursu:
https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/zwh/aktualnosci/12658,Wyniki-pierwszej-edycji-konkursu.html

Maciej Rydzewski