- Odebrali nagrody i spotkali się z powstańcem w Warszawie
Odebrali nagrody i spotkali się z powstańcem w Warszawie
sobota, 05 października 2019
Pierwsze dwa dni października 2019r. uczniowie certyfikowanej klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim - Kacper Kłos, Konrad Nowak i Tobiasz Głowacki, laureaci konkursu „Żołnierze w służbie historii” spędzili w Warszawie pod opieką nauczyciela geografii Pawła Łuczki. Wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej konkurs, zorganizowany przez Biuro Edukacji Narodowej IPN we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Do konkursu przygotowywał kaliskich licealistów dyrektor Maciej Rydzewski, a sukces uwieńczony został wizytą w stolicy, gdzie pod opieką pracownika Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczniowie wraz z opiekunem zwiedzili Pałac Prezydencki. Była to także dla młodzieży okazja do poznania rówieśników z innych drużyn z całej Polski, m.in. z Wrocławia i Katowic.
W drugim dniu pobytu w stolicy uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich spotkaniu ze Stanisławem Brzosko ps. „Socha”. To wyjątkowa postać, podpułkownik Stanisław Brzosko był dowódcą batalionu „Kiliński” podczas Powstania Warszawskiego, który m. in. zasłynął zdobyciem budynku warszawskiej PASTY-y a wcześniej uczestniczył w walkach o Grodno. Podczas powstania został ranny i trafił do obozu Oflag IID Gross Born. Uczestniczył w ewakuacji jeńców, których śladem od 8 lat podążają uczestnicy Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu IID.
Spotkanie z panem Stanisławem Brzosko, jego słowa i przesłanie dla uczestników rajdu, a także sam pobyt w Warszawie na długo pozostaną w pamięci uczniów. Stanowią zachętę do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. W tym roku uczniowie zaprezentowali losy i upowszechniali wiedzę o generale Witoldzie Dzierżykraju – Morawskim, który również był jeńcem Oflagu IID, zamordowanym przez Niemców za działalność konspiracyjną. Jaką postać wybiorą za rok? To okaże się niebawem. Dziękujemy za profesjonalne zorganizowanie pobytu w Warszawie i nagrody organizatorom konkursu.

Paweł Łuczko