- Szkolenie kaliskich kadetów na Strzelnicy Jaworze
Szkolenie kaliskich kadetów na Strzelnicy Jaworze
czwartek, 07 listopada 2019
W dniu 21 października 2019r. kadeci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli w szkoleniu poligonowym na Strzelnicy Jaworze. Szkolenie przeprowadzone było w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Zajęcia praktyczne prowadzone są we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Tematyka ćwiczeń obejmowała zasady strzelania z karabinka, rzut granatem ćwiczebnym, przygotowanie do działania na polu walki.
Podczas zbiórki kadetów prowadzonej przez kierownika zajęć mjr Marcina Pracowitego omówiono zasady bezpiecznego posługiwania się bronią B.L.O.S. Zwrócono szczególną uwagę na zachowanie się szkolonych na terenie strzelnicy. Sprawdzono przed szkoleniem broń i wyposażenie kadetów. Następnie instruktorzy z CSWL Drawsko zgodnie z podziałem na punkty nauczania przystąpili do szkolenia kadetów. Doskonalono nauczanie z zakresu przyjmowania postaw strzeleckich, całokształtu czynności przygotowujących do strzelania, zmiany stanowisk ogniowych, składania i rozkładania kbk AK. Kadeci dużym zaangażowaniem wykazali się podczas nauki rzutu granatem ćwiczebnym. Ćwiczenia wymagały skupienia i zachowania spokoju.
Podczas ćwiczeń pod kierunkiem instruktorów, którzy sprawdzili predyspozycje i możliwości kadetów, uczniowie zdobyli niezbędne umiejętności i doświadczenie, które przydadzą się im się w przyszłości, w kolejnych etapach szkolenia. Dziękujemy żołnierzom, instruktorom, wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

Andrzej Kowalewski