- PO CO KOMU POEZJA  wieczór autorski Zofii Burzyńskiej
PO CO KOMU POEZJA  wieczór autorski Zofii Burzyńskiej
czwartek, 21 listopada 2019
W środowy wieczór 13 listopada 2019r. odbyło się spotkanie autorskie „Nocy Poetów” z udziałem młodych poetów – Zofii Burzyńskiej i Sebastiana Rosy, zorganizowane we współpracy Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim i Fundacji Wspierania Kultury Noc Poetów.
Zofia Burzyńska jest uczennicą klasy trzeciej liceum w ZSP w Kaliszu Pomorskim. Zosia dobrze się uczy, jest wspaniałą koleżanką, cudowną osobą, przy tym bardzo skromną. Mimo to jest o niej głośno. Głośno, bo pisze, tworzy, opisuje ludzi i świat, przekształca doświadczenia i różnorodne emocje w słowa. Słowa te są czasem przenośnią, a czasem dosadnym nazwaniem spraw po imieniu.
„Kiedy po raz pierwszy czytałem wiersze Zosi, było dla mnie zdumiewające, ile ta młoda kobieta wie o świecie, jakiż to wielki bagaż doświadczeń niesie ze sobą, mimo swego wieku, zaledwie u progu dorosłości...” - słowa te podczas spotkania autorskiego padły o Zosi z ust pana Grzegorza Chacińskiego. Pan Grzegorz stworzył również aranżację muzyczną do wiersza Zosi pt. „Przepraszam”, którą mieliśmy przyjemność odsłuchać, a która była niespodzianką dla samej Zosi i widowni. Spotkanie poprowadził pan Piotr Pawłowski, wcielając się w rolę „reportera”, zadającego wcale nie proste pytania autorom: „kto w Twoim wierszu jest podmiotem lirycznym?”, „kiedy po raz pierwszy powstały Twoje wiersze i kto pierwszy był ich odbiorcą?”. Młodzi poeci świetnie poradzili sobie w konwersacji, a przy tym piękne były ich spontaniczne, lecz płynące prosto z serca odpowiedzi. Rozmowa przeplatana była odczytywaniem autorskich wierszy oraz poetycką muzyką, która wzruszała widzów.
Na sali oprócz mieszkańców Kalisza Pomorskiego, nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, koleżanek i kolegów Zosi obecni byli również: ks. Sławomir Kokorzycki – założyciel Fundacji Noc Poetów, pan Zbigniew Jahnz – poeta i autor okładek tomików wierszy. Gospodarzem spotkania była Kierownik Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim Urszula Miłoszewska.
Serdecznie dziękujemy za cudownie spędzony wieczór i poetyckie poruszenie najgłębszych zakamarków naszych serc.

Kamila Kulik, wychowawca klasy 3a