- Praktyczna nauka pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Pomierzynie
Praktyczna nauka pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Pomierzynie
czwartek, 21 listopada 2019
W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Rozwój Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu Pomorskim poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz zwiększenie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Gminie Kalisz Pomorski” członkowie grupy medycznej Medical Team działającej w ZSP Kalisz Pomorski wraz z opiekunami Renatą Pietroń i Jadwigą Czernigą w piątek 15.11.2019r. przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pomierzynie. Szkolenie rozpoczęto od przedstawienia głównych zasad udzielania pomocy, następnie grupa Medical Team zademonstrowała udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, pomoc podczas zakrztuszenia oraz zasady zgłaszania zdarzenia do CPR. Po pokazie z omówieniem 22 uczniów z klas V, VI, VII i VIII zostało podzielonych na 4 zespoły i rozpoczęło praktyczne ćwiczenia. Bardzo poważnie i z dużym zaangażowaniem podeszli do swoich zadań dzięki czemu zamierzony cel został osiągnięty. Każdy przeszkolony w tym dniu uczeń potrafi wykonać RKO, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zadzwonić na 112 i prawidłowo dokonać zgłoszenia oraz pomóc osobie zakrztuszonej. Każdy z uczestników został uwrażliwiony na zachowanie zasad bezpieczeństwa swojego i poszkodowanego podczas akcji ratowniczej.
Dziękujemy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Joannie Kuleszy za zaproszenie i gościnne przyjęcie grupy medycznej.

Renata Pietroń, Jadwiga Czerniga