- Pracowity koniec roku kadetów certyfikowanej klasy wojskowej
Pracowity koniec roku kadetów certyfikowanej klasy wojskowej
czwartek, 16 stycznia 2020
Kadeci certyfikowanej klasy wojskowej 2c z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pracowicie spędzili koniec roku 2019. Pod opieką mjr rez. Andrzeja Kowalewskiego 28 listopada uczestniczyli w szkoleniu mobilizacyjnym na terenie Składu Cybowo, 9 grudnia odbyli marsz kondycyjny na trasie Kalisz Pomorski – Dębsko, a 16 grudnia spędzili na całodniowych ćwiczeniach na strzelnicy Jaworze, na poligonie drawskim.
Praktyczne szkolenie na terenie Składu Cybowo miało zapoznać uczniów, którzy odgrywali rolę poborowych z procesem przyjmowania żołnierzy wcielonych do służby wojskowej. Osoby odpowiedzialne w jednostce wojskowej za poszczególne elementy bazy mobilizacyjnej mogły przeanalizować poszczególne fazy działania i wyciągnąć wnioski w zakresie usprawnienia procesu mobilizacyjnego. Kadeci natomiast mogli poczuć atmosferę wojska i obawy młodego człowieka wcielanego do służby wojskowej. Poborowych po zakończeniu szkolenia z zadaniami bazy zapoznał Kierownik Składu mjr Rafał Cieśliński, któremu dziękujemy za współpracę w szkoleniu młodzieży.
Kilka dni później klasa 2c wraz z klasą policyjną 1d uczestniczyła we wspólnym marszu kondycyjnym na trasie Kalisz Pomorski – Dębsko. Uczniów podzielono na drużyny. Kadeci pełnili funkcję dowódców drużyn, gdzie dawali osobisty przykład i motywowali podwładnych do wykonania zadania. W czasie marszu drużyny poza wysiłkiem związanym z pokonywaniem przeszkód terenowych musiały wykazać się sprawnością intelektualną rozwiązując pod opieką Konrada Chwastka zadania przygotowane przez drugiego z opiekunów – Pawła Łuczko. Wspólny marsz i wykonywanie zadań wpłynęły korzystnie na wzajemne relacje w drużynach i plutonach.
Podsumowaniem wykonywanych zadań było ostatnie w roku 2019 szkolenie poligonowe spędzone na poligonie drawskim, realizowane we współpracy z CSWL Drawsko. Zaczęło się od maskowania, które prowadził st. chor. szt. Marcin Czerwiński. Próby ukrycia się kadetów w wyznaczonym kompleksie leśnym nie uszły uwadze doświadczonego żołnierza i prawie wszyscy zostali rozpoznani w miejscach swojego ukrycia. Najskuteczniej zamaskowali się kadeci Michał Antczak i Wojciech Pituła. W następnej kolejności pluton przystąpił do zajęć z bronią. Doskonalono również zachowanie się żołnierza na polu walki w sekcji dwu i cztero osobowej. Kadeci poznawali zasady zachowania się na polu walki i reagowania na zaistniałe sytuacje bojowe. Wymagało to dużego wysiłku i hartu ducha, którym wykazali się ćwiczący kadeci. Szkolenie skończyło się ogniskiem i wymianą doświadczeń.
Dziękujemy żołnierzom, instruktorom, wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć poligonowych oraz Komendantowi CSWL Drawsko pułkownikowi Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

Andrzej Kowalewski