- Odsłona dwóch tajemnic
Odsłona dwóch tajemnic
środa, 08 października 2014
Najpierw była długa praca. Wyszukiwanie w archiwach, zaglądanie do przeróżnych zakamarków w dwóch dominujących w Kaliszu Pomorskim gmachach: Kościele oraz Czerwonej Szkole. Potem pisanie ich zapomnianej historii, a na końcu prezentacja rezultatów. Tak doszło do spotkania w auli Liceum, we wtorek, 7 października, gdzie odsłoniliśmy tajemnice tych zabytkowych budowli.
Uczniowie z grupy teatralnej „Klepsydra” przeczytali teksty, ilustrowane na ekranie kopiami starych dokumentów, planami, rysunkami oraz pocztówkami. Były też zdjęcia kadry pedagogicznej sprzed lat stu, projekty niezrealizowanego przed wojną, czterokondygnacyjnego łącznika między Szkołą a salą gimnastyczną oraz schematy techniczne nadmuchu ciepłego powietrza, jakim niegdyś ogrzewano kaliski Kościół.
Te unikalne dokumenty zgromadzono i opracowano pod kierunkiem Bogumiła Kurylczyka i Joanny Mączkowskiej. Pozwoliły one pokazać nieznane epizody z dziejów Czerwonej Szkoły, a zwłaszcza poznać kto, kiedy i za jakie pieniądze ją wybudował. Podobnie z kaliskim Kościołem, gdzie odnaleziono nie tylko korespondencję związaną z jego ufundowaniem przez Fryderyka II, ale i przedwojenne plany samej świątyni oraz nieistniejących dziś budynków parafialnych.
Po zakończeniu obu prezentacji, pani dyrektor Joanna Kulesza podziękowała publiczności, uczniom zaangażowanym w projekt oraz jego autorom. Przypomnijmy, iż projekt został zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. Oba teksty: „Tajemnice kaliskiej Czerwonej Szkoły” i „Tajemnice kaliskiego Kościoła”, wraz z ilustracjami, udostępniono na portalu wielopokoleniowym Liceum: www.liceum.kalisz.pl, w zakładce „Nasz przewodnik”.