- Wyjątkowa matura w kaliskim Liceum
Wyjątkowa matura w kaliskim Liceum
poniedziałek, 15 czerwca 2020
Ósmy czerwca 2020 roku przeszedł do historii Liceum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim jako pierwszy dzień matury, na którą od ponad miesiąca czekali tegoroczni absolwenci. Stan pandemii spowodował nie tylko przesunięcie egzaminów, ale także konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, równie istotnych jak procedury maturalne.
Matura potrwa do 24 czerwca 2020 roku. W egzaminach weźmie udział 99 maturzystów z roku 2020 oraz 21 poprawiających wyniki z poprzednich lat, łącznie 120 zdających. Stąd tak ważne i trudne były przygotowania do matury, aby przebiegała w bezpieczny sposób. Z tym zadaniem świetnie poradzili sobie pracownicy administracji i obsługi pod nadzorem Kierownika Internatu- Jadwigi Czernigi oraz nauczyciele we współpracy z Wicedyrektor - Katarzyną Witek.
W pierwszym dniu egzaminów abiturienci zmierzyli się tradycyjnie z zadaniami języka polskiego. Młodzież otrzymała również pamiątkowe birety przygotowane jeszcze w kwietniu przez licealistów z klas drugich i klasy trzeciej technikum oraz dużo serdecznych słów wsparcia od nauczycieli. Nieobca jest kaliskim absolwentom myśl B. F. Skinnera, że „Uczący się powinien wiedzieć, umieć i chcieć”. Dają oni tego przykład nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Życzymy wszystkim tegorocznym maturzystom tradycyjnie połamania długopisów oraz jak najlepszych wyników uzyskanych na maturze.
Chcielibyśmy również serdecznie podziękować za przekazanie szkole środków dezynfekcyjnych, maseczek i dozowników potrzebnych do bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów: Staroście Drawskiemu- Stanisławowi Cybuli, Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego- Januszowi Garbaczowi, Państwu Jolancie i Krzysztofowi Lewandowskim-właścicielom apteki „Remedium” z Kalisza Pomorskiego oraz Wiceprezesowi Stowarzyszenia „Żarek” z Drawska Pomorskiego- Andrzejowi Podolakowi.

Maciej Rydzewski, Joanna Mączkowska