- Uczniowie z kaliskiego Technikum systematycznie doskonalą swoje kompetencje w ramach projektu
Uczniowie z kaliskiego Technikum systematycznie doskonalą swoje kompetencje w ramach projektu
poniedziałek, 15 czerwca 2020


W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, która sparaliżowała cały świat zdalne nauczanie okazało się trafnym rozwiązaniem aby kontynuować naukę. Uczniowie z trzech klas kaliskiego Technikum Informatycznego po zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych mogą realizować kolejne zadania w ramach projektu Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego.
Uczniowie z klasy pierwszej technikum na wypożyczonych komputerach z ZSP w Kaliszu Pomorskim realizują on-line dwa moduły z kursu zawodowego przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie fotograf o specjalności fotografia reklamowo-cyfrowa. W ramach tych zajęć doskonalą umiejętności w obsłudze programów graficznych Photo Shop i Corel.
Zajęcia praktyczne z tego kursu mają odbyć się w nowym roku szkolnym 2020/21, a egzamin czeladniczy zaplanowany jest w grudniu 2020r. Wszystkie trzy klasy I, II i III realizują obecnie on-line doradztwo zawodowe grupowe. Na tych zajęciach dokonują samooceny własnych zasobów w kontekście przedsiębiorczości i predyspozycji zawodowych. Poznają kompetencje, których oczekują pracodawcy na współczesnym rynku pracy. Uczą się jak pisać dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnych ofert pracy oraz jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież z kl. II i III technikum kontynuuje kurs prawo jazdy kat. B, realizując e-learningowo teorię, a praktyczną jazdę samochodem doskonalą pod okiem instruktorów.
W czasie wakacji kaliscy informatycy z kl. I i II zdobędą kolejne doświadczenia odbywając staże zawodowe w różnych firmach i przedsiębiorstwach, w których będą doskonalić praktyczne umiejętności w dziedzinie informatycznej. Nie wszystkie zadania projektowe można wykonać zdalnie, dlatego zajęcia na uczelniach wyższych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu i Akademii Morskiej w Szczecinie zostały przesunięte na kolejny rok szkolny i mamy nadzieję, że uda się je zrealizować.
Koordynatorzy projektu p. dyrektor Maciej Rydzewski i Katarzyna Witek są w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami na bieżąco informują przez dziennik Librus o postępach i szczegółach realizacji kolejnych zadań projektowych.

Katarzyna Witek - szkolny koordynator projektu.