- NIECODZIENNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
NIECODZIENNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
poniedziałek, 29 czerwca 2020
W dniu 26 czerwca 2020r. w Inteligentnym Ogrodzie na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020, połączone z nadaniem honorowego tytułu „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”.
Ze względu na wymogi bezpieczeństwa ograniczona została liczba zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział nauczyciele oraz wyjątkowo tylko ci uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki nauczania - średnią ocen co najmniej 4,75 lub sukcesy w konkursach i innych działaniach. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne oraz rękawiczki.
Zakończenie roku szkolnego zaszczycili swoją obecnością Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Paweł Kulbacki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Elwira Poniecka, osoby zaangażowane w pomoc szkole, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, a przede wszystkim wyróżnieni uczniowie. Uroczystość otworzył przemówieniem Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował uczniom sukcesów, podkreślił szczególną rolę ich przewodników – nauczycieli i rodziców. Szczególne wyrazy uznania złożył Zastępcy Dyrektora Katarzynie Witek i Kierownik Internatu Jadwidze Czernidze. Docenił też znaczenie pracowników obsługi i administracji dla funkcjonowania szkoły. Podziękował za wsparcie i pomoc organowi prowadzącemu – Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu Drawskiego, a także Burmistrzowi i Radzie Miasta Kalisz Pomorski oraz instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą. Zaznaczył szczególną rolę rodziców w działaniach szkoły.
Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów, wysoko ocenił pracę ZSP w Kaliszu Pomorskim, Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Pomorskiego Paweł Kulbacki wskazał na istotne znaczenie kaliskiego Liceum i Technikum dla miasta, podziękował nauczycielom za wkład pracy włożony w rozwój uczniów, a młodzieży życzył zasłużonego wakacyjnego odpoczynku.
Następnie Dyrektor szkoły jako przewodniczący Kapituły wręczył honorowe tytuły i statuetki „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim” wyróżnionym osobom, państwu: Iwonie Faj, dr hab. Erykowi Krasuckiemu, Krzysztofowi Ignaszewskiemu i Danielowi Kubatowi. Wyróżniony został także profesor Jacek Radomski, który odbierze statuetkę w późniejszym terminie. Dzięki ich bezinteresownej pomocy, trwającej często wiele lat możliwy jest rozwój uczniów w różnych dziedzinach.
Po przemówieniach przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz tych, którzy brali udział w konkursach i zajęciach dodatkowych. Wręczali je zaproszeni goście wraz z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i opiekunami kół zainteresowań. Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni stypendiami Prezesa Rady Ministrów: z 3-letniego liceum Zuzanna Burger z klasy 1b, z 4-petniego liceum Martyna Kocoń z klasy 1ap, z 4-letniego technikum Adrian Narowski z klasy 2ti oraz z 5-letniego technikum Tomasz Kuca z klasy 1ti. Wszyscy nagrodzeni otrzymali bony podarunkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Kilka słów na koniec roku szkolnego skierowała do koleżanek i kolegów oraz nauczycieli i gości Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Małgorzata Mickun. Muzycznie uroczystość podsumowała wokalistka z grupy teatralnej „Klepsydra” Hanna Bruzi. Na zakończenie uroczystości za przybycie zebranym podziękował oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji Dyrektor Maciej Rydzewski. Podziękował też koordynatorce apelu pani Joannie Mączkowskiej, prowadzącym Małgorzacie Mickun i Hannie Bruzi oraz nauczycielom przygotowującym uroczystość: Agnieszce Kubat, Emilii Grabowskiej - Grządziel, Zbigniewowi Jarząbkowi, Andrzejowi Kowalewskiemu, Krzysztofwi Wójciakowi oraz Konradowi Chwastkowi.
Zdjęcia podczas apelu wykonywał opiekun koła fotograficznego „Pozytyw” Paweł Łuczko oraz tegoroczna absolwentka Wiktoria Kujawska.

Maciej Rydzewski