- Egzamin zawodowy kaliskich informatyków
Egzamin zawodowy kaliskich informatyków
niedziela, 05 lipca 2020
W dniach 23 i 29 czerwca 2020r. osiemnaścioro uczniów trzeciej klasy Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim przystąpiło do egzaminu zawodowego z kwalifikacji EE.08 - montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Egzamin składał się z części pisemnej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, który odbył się we wtorek 23 czerwca 2020r. oraz części praktycznej z wykonaniem, z udziałem egzaminatora OKE Poznań, która odbyła się 29 czerwca 2020r., gdzie uczniowie musieli wykazać się oprócz wiedzy teoretycznej, umiejętnościami niezbędnymi w pracy informatyka. Wykonywali zadania polegające m.in.: na konfiguracji systemu operacyjnego Windows Server oraz Linux, montażu sieci składającej się z rutera, switcha, serwera i sprawdzenia komunikacji między elementami, zainstalowaniu i przetestowaniu drukarki sieciowej.
Warto podkreślić zaangażowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym, panów Adama Stąporka i Szymona Minkiewicza w przygotowanie stanowisk niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu, co pozwoliło szkole na uzyskanie statusu ośrodka egzaminacyjnego OKE w kwalifikacji EE.08 oraz przeprowadzenie przez panów Adama Stąporka, Szymona Minkiewicza i Piotra Sieradzona dodatkowych konsultacji dla uczniów technikum informatycznego w szkole w maju i czerwcu, dzięki czemu mogli przygotować się do części praktycznej egzaminu, wykonując zadania ze sprzętem w pracowni informatycznej.
Ze względów epidemiologicznych zachowane były procedury bezpieczeństwa. Nie było łatwo przygotować się młodzieży do tego egzaminu z powodu pandemii koronawirusa. Mamy jednak nadzieję, że konsultacje przed egzaminem, w których uczniowie brali udział przyczynią się do ich sukcesu – skomentowała wychowawczyni kl. 3 TI i zastępca dyrektora szkoły Katarzyna Witek.

Katarzyna Witek, Maciej Rydzewski