- Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton Pisania Listów Amnesty International
środa, 16 grudnia 2020
W ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w dniu 10 grudnia 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pod opieką nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Barbary Tuziak dołączyli do międzynarodowego Maratonu Pisania Listów.
Jest to globalna akcja organizowana przez organizację Amnesty International, podczas której miliony uczestniczek i uczestników piszą listy w obronie osób prześladowanych i więzionych w krajach łamiących prawa człowieka.
Wspólnie napisaliśmy 20 listów skierowanych do władz m.in. Arabii Saudyjskiej, Kolumbii, Chile i RPA, z żądaniem zmiany sytuacji represjonowanych osób. Mamy nadzieję, że rządy państw łamiących prawa człowieka pod presją międzynarodowej opinii publicznej, w tym także naszych listów, uwolnią więźniów politycznych. Więcej ludzi na świecie będzie mogło żyć bezpiecznie korzystając z wolności słowa i sumienia, prawa do życia, równości wobec prawa i sprawiedliwego sądu.

Barbara Tuziak