- MATURZYŚCI NA SALONIE
MATURZYŚCI NA SALONIE
piątek, 11 września 2015
Dnia 8 września uczniowie klas maturalnych odwiedzili Szczeciński Salon Maturzystów, który odbył się na terenie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Opiekunami grupy byli: Anna Józiak, Renata Effenberg-Nawrot oraz Paweł Łuczko.
Celem wyjazdu było ułatwienie licealistom wyboru uczelni i dodatkowych przedmiotów na maturze 2016. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami OKE z Poznania. Prezentacje poświęcone były wynikom tegorocznej matury oraz przygotowaniom do matury 2016, z języka polskiego, matematyki , języków obcych i przedmiotów maturalnych.
Dużą rzeszę naszych licealistów przyciągnęło spotkanie poświęcone prezentacji oferty edukacyjnej akademickich uczelni publicznych regionu. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami rekrutacji, uzyskali informację o ciekawych kierunkach studiów oraz warunkach pozyskania pomocy socjalnej i stypendialnej. Dodatkową atrakcją stoiska Politechniki Wrocławskiej była możliwość sfotografowania się w technice 3D. Zrobione zdjęcia budziły ogromną ciekawość.
Przy okazji Salonu każdy z uczniów miał okazję wziąć udział w badaniu – Portrecie Maturzysty, wypełniając internetową ankietę na temat swoich planów , preferencji, wyborów maturalnych. Dzięki temu zostanie stworzone cenne opracowanie – pokoleniowy profil rocznika maturzystów 2016.Każdy wypełniający ankietę otrzymał darmowy egzemplarz Informatora dla Maturzystów 2016.
Mamy nadzieję, że udział naszych maturzystów w kampanii informacyjnej ,,Salon Maturzystów Perspektywy 2015”, przyczyni się do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej ich dalszego kształcenia.

Napisała Anna Józiak