- Humaniści na wykładach w Szczecinie
Humaniści na wykładach w Szczecinie
czwartek, 24 września 2015
W dniu 21 września miłośnicy literatury i dziennikarstwa z klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyli w XV Zachodniopomorskim „Festiwalu Nauki”.
Była to wyjątkowa okazja, aby młodzież licealna skorzystała z bogatej oferty wykładów i warsztatów proponowanych przez szczecińskie wyższe uczelnie.
Pierwsze spotkanie z redaktorem Mirosławem Salskim dotyczyło pracy reportera telewizyjnego. Prelegent , pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, na wybranych przykładach omówił zasady budowania informacji telewizyjnej. Zwrócił uwagę na skutki nierzetelnego dziennikarstwa w serwisach informacyjnych. Ważnym akcentem, obecnym podczas rozmowy, był komentarz związany z misją tego zawodu i poczuciem odpowiedzialności za słowo.
Na rozmowę o autobiografii jako formie poznawania siebie i świata naszą młodzież zaprosił profesor dr hab. Jerzy Madejski. Literacka podróż rozpoczęła się od zdefiniowania pojęcia „autobiografia”. Słuchaczy zaskoczył szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych oraz ciekawe koncepcje odczytywania takich tekstów. Wykład zakończył się zaproszeniem do lektury dzieł literackich, w tym również komiksów autobiograficznych. Aktywni uczestnicy warsztatów otrzymali od profesora nagrodę - książki. Można napisać, że wykłady akademickie jako forma rozwijania pasji sprawdziła się. Uczniowie wrócili bogatsi o wiedzę i nowe doświadczenia.
Aleksandra Radecka