- Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
poniedziałek, 19 października 2015
Na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jaki zorganizowano w środę (14 października) w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim, stawili się wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz liczni zaproszeni goście i rodzice. Dlatego, by pomieścić kilkaset osób, uroczystość odbyła się nie w auli, a w sali gimnastycznej. Dzięki temu było to prawdziwe święto edukacji, bo całej, licealnej społeczności.
Właśnie ten fakt podkreślali kolejni mówcy. Od samorządu uczniowskiego - Klaudii Maziarz i Szymona Kaweckiego, który przypomnieli nauczycielom, że uskrzydla ich młodość i zapał uczniów, przez akcentujące radosny nastrój Dnia Edukacji wystąpienie dyrektora Liceum - pana Macieja Rydzewskiego, po życzenia jakie składali goście. Wśród nich byli m.in.: wiceburmistrz - pan Tomasz Kołtun, pan Zbigniew Chołuj (przewodniczący Rady Miejskiej), pan Tadeusz Błądek (zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej), pani Halina Samek (radna Rady Powiatu), pani Jolanta Kasielska (wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim) oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Grażyna Błądek.
Wicedyrektor kaliskiego Liceum - pani Katarzyna Witek złożyła oddzielne życzenia wielu sukcesów i satysfakcji w działalności pedagogicznej dyrektorowi - panu Maciejowi Rydzewskiemu, który właśnie obchodzi jubileusz 20- lecia pracy. Życzenia złożyła też : pani Grażynie Czerner z okazji 25- lecia pracy i pani Ewie Orzechowskiej za 35 lat pracy.
Część artystyczną przygotowała grupa teatralna „Klepsydra”. Na recital piosenek złożyły się utwory nastrojowe i skoczne, ale wszystkie doskonale znane całej publiczności, która głośno wtórowała refrenom takich wielopokoleniowych przebojów jak „Dziwny jest ten świat”, czy „Tyle słońca w całym mieście”.
Występy solistów nagrodzono burzą oklasków. A dyrektor kaliskiego Liceum- pan Maciej Rydzewski podziękował prowadzącej „Klepsydrę”- pani Joannie Mączkowskiej za przygotowanie programu artystycznego.

Napisała Joanna Mączkowska