- Warsztaty dla wolontariuszy ,,Wolontariat w pierwszych krokach
Warsztaty dla wolontariuszy ,,Wolontariat w pierwszych krokach
poniedziałek, 26 października 2015
W dniu 21 października 2015 r., o godzinie 11.35, w sali nr 7 odbyło się zebranie wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim z Panią psycholog Moniką Sową i Panią Lucyną Rudnicką, koordynator rodzin zastępczych z Ośrodka Wspierania i Pomocy Rodzinie. Spotkanie to zorganizowała Pani Anna Józiak , pedagog szkolny, a zarazem opiekun koła wolontariuszy.
Na wstępie spotkania zaproszone Panie przedstawiły się i w kilku słowach nakreśliły działalność Ośrodka Wspierania i Pomocy Rodzinie. Następnie opowiedziały jak wygląda rola wolontariatu oraz jego główne zadania i cele. Przybliżyły nam, że pomoc niesiona przez wolontariuszy nie polega tylko na zbiórkach żywności, czy pieniędzy, ale jest to także dodanie otuchy i ofiarowanie dobrego słowa osobą samotnym i zagubionym. Podkreślały, że ważną rolę w niesieniu pomocy innym jest bezinteresowność i własna inicjatywa. W czasie, gdy jedna z Pań rozdawała obecnym kartki papieru, druga przybliżała zasady gry, którą zaproponowały. Na otrzymanych kartkach każdy napisał swoje imię i nazwisko, po czym kartki te przekazaliśmy sobie nawzajem, aby napisać cechy lub co sądzimy o osobie, która była na niej podpisana. Po upływie kilku minut kartki wróciły do właścicieli.
Celem tej zabawy było bliższe poznanie się przez zebranych i poznania zdania drugiej osoby o nas samych. Później zebrani zostali podzieleni na dwie grupy, otrzymali flamastry oraz duże arkusze papieru, na których każda ekipa miała za zadanie wypisać wartości i zamiary wolontariuszy, a wyciągnięte wnioski podczas wspólnej pracy w zespole, zostały odczytane na głos. Działaniem tego było zbliżenie i nauczenie pracy zespołowej, która bardzo ważna jest w wolontariacie, gdyż przynosi to lepsze rezultaty w jego działaniach . Po zakończonych rozmowach i wystąpieniu, jedna z zaproszonych Pań podsumowała to spotkanie podkreślając jeszcze raz potrzebę istnienia wolontariatu. Na koniec zebrania Pani Anna Józiak podsumowując podziękowała Paniom za poświęcony czas oraz przybyłym wolontariuszom za ich czynny udział w zgromadzeniu, po czym wszyscy rozeszli się do swoich klas na dalsze lekcje.
Wierzymy, że spotkanie wzmocni nasze więzi i stanie się początkiem naszej aktywnej działalności.
Napisała: Wioletta Michniewicz