- Stypendyści w kaliskim Liceum
Stypendyści w kaliskim Liceum
piątek, 30 października 2015
"Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali."
Słowami Jana Pawła II, w środę 28 października 2015r. rozpoczęto w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. 70 dyplomów wręczył wyróżnionym uczniom Wicewojewoda Ryszard Mićko oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski.
W zaszczytnym gronie znalazła się Iga Rębacz uczennica klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
W kaliskim Liceum nagradza się wybitnych uczniów za ich uzdolnienia i wysokie wyniki w nauce. W roku szkolnym 2015/16 Starosta Drawski Pan Stanisław Kuczyński wyróżnił nagrodą Stypendium Starosty Drawskiego następujących uczniów:
Aleksandrę Biegniewską
Oktawię Gwiaździńską
Dominika Przygodę
Justynę Górecką
Agatę Kmiecik
Grzegorza Rydzewskiego
Igę Rębacz
Michalinę Wróblewską
Alicję Bulkiewicz
Dyrekcja i grono pedagogiczne gratulują wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom, życząc powodzenia, wytrwałości jak również przyjemności w dalszym rozwoju naukowym.
Napisała Katarzyna Witek