- KONKURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
KONKURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
niedziela, 08 listopada 2015
Uczniowie naszej szkoły zaczęli sezon konkursowy z języka niemieckiego.
23 października 2015r. odbył się konkurs OXFORD, w którym uczestniczyło 20 uczniów. 5 listopada 2015r.po raz czwarty miały miejsce egzaminy potwierdzające kompetencje językowe - znajomość języka niemieckiego; Certyfikat DEUTSCH na poziomie B1/B2.
Egzaminy przeprowadziło Centrum Egzaminacyjne Goethe Institut ze Szczecina, a Pani Dyrektor Izabela Zalewska - Baran osobiście nadzorowała część pisemną i przeprowadziła część ustną egzaminu.
W egzaminie uczestniczyło 10 uczniów klas II i III :
- 3 uczniów na poziomie B2:
1. Hanna Krzak
2. Borys Górniak
3. Karol Drweke

- 7 uczniów na poziomie B1:
1.Klaudia Miszler
2.Karolina Wiśniewska
3.Monika Dura
4.Jolanta Gorczyca
5.Paulina Wiśniewska
6.Kamil Gonciarz
7.Remigiusz Betka

Dnia 6 listopada 2015r. 20 uczniów klas I, II,III z grup zaawansowanych przystąpiło do etapu szkolnego 39. Olimpiady Języka Niemieckiego . Uczniowie ci wybierają j. niemiecki na maturze na poziomie rozszerzonym, zamierzają kontynuować naukę na kierunkach językowych- filologii germańskiej i lingwistyce , biorą udział w projekcie unijnym : „Praca z pasją SZOK”. Arkusze najlepszych przesłane zostają do Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie odbędzie się II –regionalny etap olimpiady.
Następny konkurs Wydawnictwa Jersz- DEUTSCHFREUND- odbędzie się 18 listopada 2015r. Zgromadził już 30 chętnych.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom , życzymy dalszych sukcesów i cieszymy się na kolejne konkursy popularyzujące ten piękny język. .