- Współpraca ZSP w Kaliszu Pomorskim z uczelniami wyższymi
Współpraca ZSP w Kaliszu Pomorskim z uczelniami wyższymi
czwartek, 31 marca 2016
W środę 23.03.2016r. w ramach dwustronnej współpracy gościliśmy w kaliskim Liceum przedstawiciela Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina. Pani Aneta Zierke zaprezentowała młodzieży z klas maturalnych bogatą ofertę studiów i zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17. Uczniowie zostali poinformowali o kierunkach i specjalnościach studiów, bazie dydaktycznej, zaletach i perspektywach zatrudnienia po ukończeniu uczelni, zasadach rekrutacji i możliwościach uzyskania różnych stypendiów. Pani Aneta bardzo chętnie udzielała odpowiedzi na pytania młodzieży.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali informatory z ofertą uczelni.
Serdecznie dziękujemy na rzeczowe przekazanie informacji, zaangażowanie prowadzącej i dostarczenie młodzieży wielu cennych informacji.

Anna Józiak