- Warsztaty teatralne w kaliskim Liceum
Warsztaty teatralne w kaliskim Liceum
piątek, 23 września 2016
W dniu 21. września 2016r. w auli kaliskiego Liceum odbyły się warsztaty teatralne, podczas których ćwiczono pod nadzorem profesjonalistów aparat ruchu i aparat mowy młodych adeptów tej sztuki. Pani Iwona Faj (aktorka i śpiewaczka, dyrektor artystyczny Teatru Lafayette w Szczecinie) prowadziła kolejne warsztaty dla uczniów skupionych w licealnej grupie teatralnej „Klepsydra”. Ta nauka poprawnej dykcji oraz emisji głosu, czy prawidłowego oddechu, była połączona z odgrywaniem etiud teatralnych. Tradycyjnie już aranżowano scenki z podróży samolotem. Wiele się w nich działo, bo jak to podczas takiej podróży ktoś komuś stanął na odcisk, ktoś chciał uprowadzić maszynę lub wziąć ślub na jej pokładzie.
– Z każdym rokiem przybywa do grupy teatralnej coraz więcej chętnych pierwszoklasistów, więc treningi aktorskie są nieustannie potrzebne. W trakcie warsztatów pobudzana jest kreatywność i wyobraźnia młodzieży. Młodzi „aktorzy” uczą się sztuki opanowania stresu i emocji na scenie, wygłaszania z niej swoich kwestii tak, by były słyszalne w każdym miejscu widowni – wyjaśnia cel i konieczność prowadzenia cyklicznych warsztatów założycielka „Klepsydry”- pani Joanna Mączkowska (polonistka, reżyser teatralny).
Na jej zaproszenie przyjeżdżają do Kalisza Pomorskiego aktorzy, by dzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Najczęściej jest to właśnie pani Iwona Faj, która szybko nawiązuje kontakt z młodzieżą i posiada dar przekonywania uczniów do własnych umiejętności i talentów.

Joanna Mączkowska