- Dzień Edukacji Narodowej w kaliskim Liceum
Dzień Edukacji Narodowej w kaliskim Liceum
poniedziałek, 17 października 2016
W kaliskim Liceum Dzień Edukacji Narodowej obchodzono 12. października. Na zorganizowanym z tej okazji uroczystym apelu obecni byli uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście wraz z Przyjaciółmi Szkoły. Było wiele życzeń, kwiatów, podziękowań i wzruszeń podczas recitalu piosenek, jakie uczniowie zadedykowali swoim nauczycielom.
Wśród gości, których przywitał Dyrektor Liceum - pan Maciej Rydzewski, byli m.in.: pan Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego), pani Halina Samek (Radna Powiatu Drawskiego), pan Tomasz Kołtun (Wiceburmistrz Kalisza Pomorskiego),pan kapitan Patrycjusz Uchroński (Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie), pan Wojciech Czyżak (Komendant Straży Miejskiej), pani Grażyna Błądek (Przewodnicząca Rady Rodziców), pani Elżbieta Zydorek (Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego) oraz przedstawiciele współpracujących ze Szkołą jednostek wojskowych – CSWL Drawsko, 16. WOG Drawsko, Wydziału Żandarmerii Wojskowej Oleszno i Składu Cybowo.
- Dzięki Państwu, we współpracy z rodzicami i instytucjami oraz osobami wspierającymi Szkołę – Dyrektor pan Maciej Rydzewski zwrócił się do nauczycieli i gości – nasza Szkoła nieustannie się rozwija. Ma ugruntowaną opinię placówki wyjątkowej, bo oferującej zajęcia daleko wykraczające poza program nauczania, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi oraz edukacji młodzieży czego dowodem są sukcesy w konkursach i wysoki poziom nauczania. Następnie Dyrektor wraz z Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Drawskiego - panem Januszem Garbaczem i Wiceburmistrzem Kalisza Pomorskiego - panem Tomaszem Kołtunem pogratulował uczniom, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Drawskiego.
Po pełnych ciepłych słów życzeniach zaproszonych gości, złożyła je także nauczycielom przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Olivia Kucharska i zaprosiła na program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej „Klepsydra”. W czasie pierwszej lirycznej piosenki uczniowie wręczali nauczycielom w dowód wdzięczności symboliczne róże. Kolejne utwory budowały stopniowo narastający klimat niezwykłej więzi wśród zgromadzonych na uroczystości. Było więc wspólne poddanie się nastrojowi wyśpiewywanych na scenie melodii, wzruszenie, łzy w niektórych oczach.
Tę niezwykłą atmosferę wspólnego świętowania oraz przeżywania Dnia Edukacji podkreśliła na zakończenie Wicedyrektor Liceum- pani Katarzyna Witek i zaprosiła gości na poczęstunek. Natomiast Dyrektor - pan Maciej Rydzewski podziękował koordynatorce uroczystości, pani Joannie Mączkowskiej, za profesjonalne zorganizowanie apelu.

Joanna Mączkowska