- Projekt "Widzieć więcej"
Projekt "Widzieć więcej"
poniedziałek, 17 października 2016
Krok po kroku…
Czy młodzi ludzie biorący udział w projekcie „Widzieć więcej” wiedzą więcej o sobie i innych? Na taką odpowiedź trzeba zaczekać do końca warsztatów , jednak wszyscy są przekonani, że warto w ten sposób pracować.
Od września w ZSP w Kaliszu Pomorskim w ramach programu Edukacji Kulturowej dla Umiejętności Społecznych trwają warsztaty, których celem jest zbudowanie motywacji do działania i wiary w siebie. Metody pracy zaproponowane przez prowadzące spotkania Dorotę Izdebską i Aleksandrę Radecką były różne: zabawy integracyjne, muzykoterapia, drama, autoprezentacja. Tym razem, podczas październikowego spotkania, uczniowie odkrywali swoje cechy poprzez ćwiczenia z arteterapii wizualnej, które przeprowadziła Dorota Izdebska. Na białych kartkach papieru powstały symboliczne rysunki. To one były kluczem do mówienia o sobie i o tym, co nas otacza. Uruchomiony ciąg metaforycznych skojarzeń dla niektórych był zaskakującym szyfrem, ale przede wszystkim ciekawą przygodą w odkrywaniu siebie. Ćwiczenia wyzwalające wyobraźnię są zawsze entuzjastycznie przyjmowane.
- To dobry sposób na lepsze poznanie. Można odpocząć od nauki i zrelaksować się, ale także dowiedzieć się ciekawych rzeczy. Dzięki temu inaczej podchodzę do niektórych spraw i cały czas uczę się otwierać na innych- mówi uczennica klasy pierwszej Magdalena Wyrzykowska. Takich opinii jest więcej. Program liceum zawiera wiele treści nauczania, niezbędnych do uzyskania właściwego efektu na egzaminie maturalnym, jednak proces uczenia staje się przez to w pewnym momencie nużący. Uczniowie nie zawsze radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi.
Rozmowy z uczestnikami projektu potwierdzają, że warto pracować nad ich motywacją i komunikacją interpersonalną, ponieważ kluczem do sukcesu są emocje i pozytywne nastawienie. Warto dodać, że grupa składa się przede wszystkim z pierwszo i drugoklasistów. Oni liczą najbardziej, że dzięki zajęciom uda się osiągać dobre wyniki w nauce, a rówieśnicy ich w pełni zaakceptują.