- Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich.
Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich.
poniedziałek, 21 listopada 2016
W dniu 18 listopada 2016r. w auli kaliskiego Liceum odbyło się spotkanie mające na celu przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej odpowiedzialności prawnej, a także karnej nieletnich. Zajęcia zorganizowane przez pedagoga szkolnego Annę Józiak, prowadziła pani Agnieszka Waszczyk, aspirant z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. W spotkaniu brali udział uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
Prowadząca zwróciła uwagę na zagadnienia z zakresu czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, a także problematykę postępowania z nieletnimi naruszającymi normy prawne oraz możliwe do zastosowania przez Sąd Rodzinny i Nieletnich środki wychowawcze. Podczas prowadzonego spotkania pani aspirant wskazywała, że niejednokrotnie, popełniane błędy w wieku młodzieńczym mają odzwierciedlenie w dalszym, już dorosłym życiu.
W trakcie zajęć młodzież zadawała wiele pytań, w celu wyjaśnienia własnych wątpliwości związanych z prezentowanymi zagadnieniami. Świadomość odpowiedzialności za swoje czyny z pewnością będzie stanowić hamulec w codziennym zachowaniu naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim za przeprowadzenie ciekawego i wartościowego dla młodzieży szkolenia.

Anna Józiak