- Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS
Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV i AIDS
poniedziałek, 21 listopada 2016
Podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, po raz kolejny zorganizowany został konkurs dla uczniów naszej szkoły. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Konkurs został przeprowadzony 18 listopada 2016r. W eliminacjach wzięło udział 4 uczniów z klas I.
Najwyższe wyniki (na 35pkt max) uzyskali:
1) Paulina Ławniczak – klasa IB LO 25 pkt.
2) Dominika Sosnowska – klasa IA 24 pkt.
Twórcą pytań była pani Małgorzata Kryczka – pielęgniarka szkolna. Dziękujemy za współpracę.
Zwycięzcom gratulujemy!

Anna Józiak