- Finał projektu "Wiedzieć więcej"
Finał projektu "Wiedzieć więcej"
niedziela, 27 listopada 2016
W dniach od 15.09. do 9.11.2016 roku w ZSP w Kaliszu Pomorskim zrealizowano projekt „Widzieć więcej”. Uczestnikami byli licealiści z Kalisza Pomorskiego. Zajęcia prowadziły: Dorota Izdebska (arteterapeuta) i Aleksandra Radecka, polonistka, opiekun koła dziennikarskiego. Warsztaty podzielono na dwa etapy. Jeden z nich to działania związane z motywacją i rozwojem osobistym, a drugi to cykl warsztatów z gościem - Weroniką Fibich, która wprowadziła młodzież w problematykę opisywania świata i utrwalania jego obrazu w pamięci.
Warto zaznaczyć, że uczniowie musieli się poznać i zaakceptować, ponieważ wcześniej się nie znali. Przeprowadzono ćwiczenia z zakresu treningu interpersonalnego, których celem było przełamanie barier komunikacyjnych. Zastosowano różne metody pracy: zabawy dramowe, integracyjne, ruchowe.
Kolejnym krokiem były ćwiczenia związane z samopoznaniem i podniesieniem własnej samooceny. W tym celu zaproponowano ćwiczenia z arteterapii wizualnej (rysunek projekcyjny, twórcze działanie z zastosowaniem formy collage, ilustrujące relacje rodzinne). Młodzież była zaangażowana w proces twórczy i efektem tego działania były interesujące prace. Ciekawe pod względem artystycznym i formalnym.
W ramach projektu ćwiczono komunikację werbalną i pozawerbalną. Warsztaty uświadomiły młodzieży jak trudna jest sztuka komunikacji, uczyli się komunikacji etycznej. Zauważyli, że często poddajemy się wyobrażeniom i błędnym interpretacjom, nie bazując na faktach. Na ten moduł warsztatów przeznaczono większą liczbę godzin. Młodzież brała udział w wielu propozycjach ćwiczeń, np. przypisywanie werbalnego komunikatu do materiału filmowego, który wyświetlano bez dźwięku, wspólne rysowanie na ustalony temat, bez użycia komunikatu werbalnego i opisy tych prac.
Ciekawym ćwiczeniem była analiza tekstu opowiadania, grupowa, której celem było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec wcześniej zaznaczonego problemu. Ocena postaw bohaterów tekstu była kluczem do zrozumienia ról, postaw i wpływów poszczególnych uczestników grupy działającej w projekcie „Widzieć więcej”.
Były także ćwiczenia z zakresu budowania empatii. Scenki dramowe, w których uczestnicy wchodzili w różne role. To one pozwoliły zauważyć zjawisko interpretacji faktów, często zniekształcające rzeczywisty obraz.
Niespodzianką dla prowadzących było niezwykłe zaangażowanie młodzieży w komunikację symboliczno-wyobrażeniową, na co pozwoliła gra planszowa „Dixit”.
Na podsumowanie projektu młodzież przeprowadziła wywiad z Dorotą Izdebską do szkolnego pisma „Kontrast” w celu zainteresowania większej grupy odbiorców działaniami przeprowadzonymi w ramach warsztatów „Widzieć więcej”. Dokonano ewaluacji, uczestnicy opowiedzieli, co przeżyli w ciągu dwumiesięcznych warsztatów i jakie zabiorą z nich dla siebie refleksje. Można się o tym dowiedzieć, oglądając załączony poniżej materiał filmowy.

Aleksandra Radecka
LINK DO FILMU (montaż Jakub Łastówka)