- MUZYCZNA NOC LISTOPADOWA
MUZYCZNA NOC LISTOPADOWA
piątek, 02 grudnia 2016
W dniu 30 listopada 2016r. w gościnnych murach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim odbył się koncert zespołu Distractor, działającego w kaliskim Liceum pod opieką nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, a także muzyka, pana Konrada Chwastka.
Tym razem tematem przewodnim koncertu pt. „Muzyczna Noc Listopadowa”, były refleksje nad przemijaniem i losem człowieka. Wśród różnorodnych utworów uczniowie i gość z Kanady Aleks, zagrali m.in. piosenki Tadeusza Woźniaka, TSA, O.N.A. i Pink Floyd. Nad jakością dźwięku czuwał pan Adam Stąporek, który wspomógł zespół jako muzyk i wokalista w jednym z utworów. Obsługą fotograficzną koncertu zajęło się szkolne koło fotograficzne Pozytyw pod opieką pana Pawła Łuczki.
Koncert dostarczył licznie zgromadzonej publiczności, składającej się głównie z uczniów i nauczycieli kaliskiego Liceum, gości z Kanady i mieszkańców miasta wielu muzycznych wzruszeń. Pozwolił też na zapoznanie się z bogatym repertuarem refleksyjnych piosenek i ballad polskiej i zagranicznej muzyki rockowej. Dał również możliwość wystąpienia przed publicznością debiutującym wykonawcom, którzy uzupełnili w tym roku skład zespołu. Był też okazją do współpracy z żołnierzami kanadyjskimi w dziedzinie kultury.
Po zakończeniu koncertu zespół otrzymał oprócz braw i bisów gratulacje ze strony dyrektora kaliskiego Liceum pan Macieja Rydzewskiego oraz zastępcy dyrektora pani Katarzyny Witek.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania koncertu, a także dyrektorowi MGOK w Kaliszu Pomorskim panu Tomaszowi Bukowskiemu oraz pani wicedyrektor Anecie Olszackiej za użyczenie sali i sprzętu nagłośniającego.

Maciej Rydzewski