- STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
wtorek, 06 grudnia 2016
W dniu 28 listopada 2016 r.w Delegaturze Zachodiopomorskiego Urzędzu Wojewodzkiego w Koszalinie 72 uczniów z powiatów: miasta Koszalin, koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, sławieńskiego oraz miasta Wałcz odebrało dyplomy za przyznane im stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich znalazła się uczennica klasy 2d kaliskiego Liceum Justyna Górecka, pod opieką kierownika internatu, pani Jadwigi Czernigi.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający, co najmniej dobre oceny z pozostałych przedmiotów.
W uroczystości zorganizowanej przez koszalińską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Szczecinie wzięli udział: Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień, przedstawiciele placówek oświatowych, nagrodzeni stypendyści oraz ich rodzice. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Vivere, podopiecznych Pałacu Młodzieży w Koszalinie pod kierunkiem pani Leny Charkiewicz.

Jadwiga Czerniga