- ZAJĘCIA Z INFORMATYKI W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PWSZ WAŁCZ
ZAJĘCIA Z INFORMATYKI W RAMACH WSPÓŁPRACY Z PWSZ WAŁCZ
piątek, 16 grudnia 2016
We wtorek 13.12.2016r. odbyły się już czwarte w tym roku szkolnym zajęcia z informatyki dla uczniów kaliskiego Liceum. Prowadzone są przez wykładowcę Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr inż. Wojciecha Musiała.
Na zajęciach uczniowie zainteresowani informatyką uczą się pracy z oprogramowaniem AutoCAD. Przygotowują się również do egzaminu na certyfikat ProCax, poświadczający umiejętność tworzenia projektów w grafice 3D. W przyszłości planowane są działania mające na celu budowę przez uczniów drukarki 3D, na której będą mogli wcielać w życie swoje projekty.
Dziękujemy za zaangażowanie w pracę z młodzieżą i nieocenioną pomoc w rozwijaniu pasji informatycznych uczniów panu dr inż. Wojciechowi Musiałowi oraz władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu za stworzenie szkole możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową z informatyki w ramach współpracy uczelni ze szkołą.

Maciej Rydzewski