- Pani Aleksandra Radecka nominowana do prestiżowej nagrody.
Pani Aleksandra Radecka nominowana do prestiżowej nagrody.
wtorek, 21 marca 2017
W imieniu szkolnej społeczności pragnę pogratulować pani Aleksandrze Radeckiej nominacji do nagrody w prestiżowym konkursie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. To ogromne wyróżnienie i sukces dla naszej polonistki, ale także zaszczyt dla szkoły, w której z pasją i zaangażowaniem uczy języka polskiego, dziennikarskiego rzemiosła, jako opiekun gazety „Kontrast” oraz wychowuje kolejne pokolenia młodzieży, osiągając z uczniami sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim.
Poniżej publikujemy list Kierownika Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, pani Urszuli Miłoszewskiej dotyczący nominacji pani Aleksandry Radeckiej.
Link do strony Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z nominowanymi artykułami: http://fwpn.org.pl/aktualnosci/nominacje-w-konkursie-o-polsko-niemiecka-nagrode-dziennikarska-im-tadeusza-mazowieckiego-2017-ZHrgQC

Maciej Rydzewski

Szanowni Państwo,
z wielką radością informuję, że Aleksandra Radecka, dziennikarka, polonistka w kaliskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, pasjonatka historii mówionych, za reportaż historyczny pt. „Niemiecka żona polskiego milicjanta” opublikowany w „Głosie Drawska” („Głos Koszaliński”, 30 grudnia 2016 r., Nr 304, str. 10-11) otrzymała nominację w konkursie: Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego. Aleksandra Radecka pierwotnie reportaż ten zawarła w autorskiej publikacji „Ślady, które przetrwały” drukiem ogłoszonej w 2015 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim.
Do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w kategorii Prasa, poza Aleksandrą Radecką, nominowani są także Tomasz Kwaśniewski i Anna Goc z Polski oraz Rainer Schulze, Stefan Taubner i Renate Sophie Meinhof ze strony niemieckiej. Artykuły biorące udział w tegorocznym konkursie publikowane były w renomowanych krajowych: „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny” i zagranicznych periodykach: „FAZ Rhein-Main”, „Süddeutsche Zeitung”.
Nagroda ta corocznie jest przyznawana w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu” za najlepsze prace dziennikarskie. Prace te mogą dotyczyć zarówno problemów społecznych, gospodarczych, jak również osiągnięć naukowych, dziedzictwa kulturowego, historii, polityki i życia codziennego w Niemczech. Ponadto prace te powinny przyczyniać się do wzajemnego zgłębiania wiedzy o Polakach i Niemcach, co winno wspierać integrację obu narodów.
Po raz pierwszy nagroda została przyznana w 1997 r. przez rzeczników rządów niemieckich krajów związkowych Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii oraz rzeczników prasowych wojewodów: zielonogórskiego, gorzowskiego, jeleniogórskiego i szczecińskiego. Od 1999 roku, tj. od chwili wejścia w życie nowego podziału administracyjnego Polski, fundatorami nagrody po stronie polskiej są nowo utworzone województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Co roku jeden z regionów, na przemian w Polsce lub w Niemczech, przejmuje obowiązki organizatora konkursu i gospodarza uroczystości podczas wręczenia nagrody.
Od grudnia 2013 roku nagroda nosi nazwę Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Nagrodę nazwano imieniem Mazowieckiego w uznaniu dla jego działalności dziennikarskiej. Wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w czterech kategoriach Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na Pograniczu” będzie miało miejsce 31 maja w Winnym Dworku w Górzykowie. Będzie to uroczysty punkt X Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które obchodzone będą na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Szanowni Państwo, to wielkie wyróżnienie zarówno dla Autorki, jak i dla całej społeczności Kalisza Pomorskiego. Reportaż bowiem obrazuje świadectwo polsko-niemieckich relacji, zachowane w zbiorowej pamięci historycznej naszych przodków, którzy po okresie wojennym wybrali Kalisz Pomorski na swoje miejsce na ziemi.
Autorce składam najszczersze gratulacje oraz życzę zwycięstwa w konkursie.

Urszula Miłoszewska
Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim