- KLASA PATRONACKA AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE W ZSP W KALISZU POMORSKIM
KLASA PATRONACKA AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE W ZSP W KALISZU POMORSKIM
poniedziałek, 27 marca 2017
W dniu 23 marca 2017r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie podpisał z Rektorem prof.nadzw. dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciechem Ślączką, porozumienie między szkołą a uczelnią w sprawie współpracy i objęcia patronatu nad mającym powstać w roku szkolnym 2017/2018 technikum informatycznym.
Porozumienie jest efektem współpracy między Akademią Morską w Szczecinie, a Starostwem Drawskim. W jej ramach uczelnia objęła patronatem klasy w ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz w ZSP w Czaplinku.
Zostało podpisane również przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, Wicestarostę Drawskiego Jacka Kozłowskiego oraz Dyrektora ZSP w Czaplinku Roberta Patrzyńskiego.
W ZSP w Kaliszu Pomorskim odbywają się zajęcia dla uczniów z informatyki prowadzone przez wykładowców uczelni. W kwietniu będą miały miejsce warsztaty skanowania terenu za pomocą drona i obróbki uzyskanego materiału za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Kaliscy licealiści odwiedzą też uczelnię, aby zapoznać się z warunkami kształcenia i kierunkami studiów.
Jednak najważniejszym elementem współpracy między szkołą a uczelnią stanie się otwarcie w roku szkolnym 2017/2018 klasy patronackiej Akademii Morskiej. Będzie to klasa pierwsza technikum informatycznego. Uczniowie tej klasy otrzymają również wsparcie z projektu Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez powiat drawski Kontraktu Samorządowego. Dzięki temu będą odbywali płatne staże zawodowe, ukończą bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Będą mieli dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych i maturalnych, a najlepsi wysokie stypendia naukowe już po pierwszym roku nauki.
W ramach współpracy z Akademią Morską w Szczecinie uczniowie technikum informatycznego wezmą udział w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej uczelni. Będą one prowadzone przez wykładowców w Instytucie Technologii Morskich w Szczecinie, wyposażonym w nowoczesne pracownie informatyczne oraz w mającej powstać w 2018r. pracowni informatycznej w szkole. Umożliwi to uczniom rozszerzenie wiedzy i umiejętności z dziedziny nowoczesnych technologii IT m.in. programowania poza podstawę programową. Wizualnym wyróżnikiem klasy patronackiej Akademii Morskiej będą mundury wzorowane na używanych przez studentów uczelni.
Absolwenci technikum informatycznego oprócz zdobycia wielu kwalifikacji, dzięki współpracy z uczelnią będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach informatycznych. Wielu z nich z pewnością skorzysta z oferty Akademii Morskiej w Szczecinie.

Maciej Rydzewski