- Kalisz Pomorski- moja mała Ojczyzna
Kalisz Pomorski- moja mała Ojczyzna
poniedziałek, 27 marca 2017
Już od siedmiu lat, każdego roku, kolejni uczniowie kaliskiego Liceum dowiadują się o wielu nieznanych sobie wcześniej faktach - o gmachu Czerwonej Szkoły, do którego uczęszczają na lekcje i o mieście, w którym on stoi. Tę wiedzę zdobywają na lekcjach wiedzy o kulturze, gdzie prowadząca ten przedmiot Joanna Mączkowska realizuje autorski projekt „Kalisz Pomorski – moja mała Ojczyzna”.
- Nabywana wiedza o Kaliszu Pomorskim, a ściślej o jego historycznych korzeniach i zabytkach, zawsze napawa uczniów dumą, że uczą się w takim niezwykłym mieście i gmachu. Z reguły słyszą oni po raz pierwszy opowieść o kamieniu szlifierskim, o wielkim pożarze w 1771 r. i związanym z nim dzwonem dziękczynnym, wiszącym do dziś na wieży Kościoła. Zaczynają również dopiero wtedy dostrzegać zachowany częściowo szachownicowy układ ulic, miejsca po średniowiecznych murach i bramach, a także rozumieć symbolikę kaliskiego herbu, będącego apoteozą siły mądrości – Joanna Mączkowska wymienia efekty edukacyjne prowadzonego projektu.
Jego szczególnym elementem jest oczywiście sama Czerwona Szkoła i jej otoczenie. Niezwykłe są losy powstania tego gmachu, gdyż wybudowano go w 1901 r. za pieniądze przysłane z Berlina, które w ówczesnym niemieckim ministerstwie oświecenia wyprosili sami mieszkańcy. Najbliższym sąsiadem Liceum była do zakończenia II wojny światowej nie tylko poczta, ale i restauracja Bellevue, zajmująca dzisiejsze boisko. Młodzież interesuje się także powojennymi losami gmachu, który na drodze wielu modernizacji, zachowując zewnętrzny wygląd, jest obecnie wewnątrz bardzo nowoczesny.

Materiałem wyjściowym do zgłębiania kaliskich historii oraz tajemnic jest licealny portal wielopokoleniowy: My-Kalisz Pomorski–okolice–świat (http://www.liceum.kalisz.pl) prowadzony przez Joannę Mączkowską i Bogumiła Kurylczyka. Stanowi on bogaty i wciąż aktualizowany zbiór autorskich, unikalnych materiałów dotyczących naszego miasta. Są tu opowieści, wspomnienia, rozprawy, analizy, propozycje wycieczek, a także kronika grupy teatralnej „Klepsydra”, która wystawia spektakle nawiązujące do dziejów Kalisza Pomorskiego. Można je również tam obejrzeć, gdyż zostały sfilmowane.

Joanna Mączkowska