- KOMÓRKOMANIA W KALISKIM LICEUM
KOMÓRKOMANIA W KALISKIM LICEUM
czwartek, 04 maja 2017
We środę 26 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim miała miejsce wyjątkowa akcja informacyjno – edukacyjna ,,KOMÓRKOMANIA”. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Dzięki akcji kaliskie Liceum zyskało realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Najważniejszym efektem działań kaliskich wolontariuszy było pozyskanie od 19 osób, pełnoletnich uczniów i nauczycieli deklaracji o rejestracji w banku dawców komórek dla osób chorych na raka krwi.
Jest to również wspaniała przygoda, która pomaga poznać ideę wolontariatu oraz kształtuje pożądane postawy prospołeczne wśród młodzieży. Głęboko wierzymy, że treści oraz wartości przekazane dzięki tej akcji przyczynią się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi i dadzą szanse na nowe życie osobom chorym oraz otworzą uczestników na podobne inicjatywy w przyszłości. W kampanię edukacyjną na dotyczącą możliwości zostania dawcą szpiku dla osób chorych na białaczkę zaangażowano bardzo liczną grupę uczniów i nauczycieli. Młodsi uczniowie już odliczają czas do momentu kiedy osiągną pełnoletność i dopytywali czy w roku następnym również w szkole będzie prowadzona taka akcja.
Na szczególna uwagę zasługuje postawa uczniów z klasy 2d Adriana Kociuby, Jakuba Sankowskiego, Karola Cylwika i Piotra Skorulskiego. Perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili akcję od początku do końca. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie hojnie wsparli akcję finansowo. Weronice Iwańskiej z 2c dziękujemy za zdjęcia z akcji. Koordynatorkami całego przedsięwzięcia były kierownik internatu, Jadwiga Czerniga oraz zastępca dyrektora szkoły, Katarzyna Witek.

Jadwiga Czerniga