- POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2017
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2017
czwartek, 04 maja 2017
W dniu 28 kwietnia 2017r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich, tegorocznych absolwentów szkoły. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Tadeusz Błądek, Inżynier Powiatu Drawskiego Mirosław Szulist, Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, Zofia Gardzińska, proboszcz parafii w Kaliszu Pomorskim Kazimierz Serafin, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Miejskiej i Służby Więziennej oraz pozostałych instytucji współpracujących ze szkołą, m. in. Akademii Morskiej w Szczecinie, a także Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Katarzyna Witek, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i administracji, a przede wszystkim uczniowie – absolwenci i ich koleżanki i koledzy z klas pierwszych i drugich.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora szkoły, Macieja Rydzewskiego, który życzył absolwentom powodzenia na maturze i w dorosłym życiu. Realizacji planów, marzeń i połamania piór na maturze, w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego Stanisława Mikołajczyka i Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego, życzył abiturientom Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz. W ciepłych słowach zwrócili się do absolwentów Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, Zofia Gardzińska oraz proboszcz parafii w Kaliszu Pomorskim Kazimierz Serafin i wikary Piotr Śmiechura. Wzruszające było przesłanie od wychowawców klas trzecich – 3b Emilii Grabowskiej – Grządziel, 3c Renaty Effenberg – Nawrot i 3d Anny Józiak.
Następnie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez Grupę Teatralną „Klepsydra” oraz maturzystów. Po duchowych doznaniach nastąpiło wręczenie najlepszym absolwentom nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców oraz rzeczowych i finansowych ufundowanych przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim. Później pozostali maturzyści odebrali gratulacje, świadectwa i birety, symbole ukończenia szkoły. Uczniowie zaangażowani przez trzy lata w parę kół zainteresowań – Grupy Teatralnej „Klepsydra”, gazety szkolnej „Kontrast” oraz reprezentujący szkołę w zawodach sportowych otrzymali od swoich opiekunów i trenerów pamiątkowe dyplomy. Powodzenia maturzystom życzył Samorząd Szkolny.
Po zakończeniu uroczystości absolwenci zostali uwiecznieni na pamiątkowych fotografiach z wychowawcami, a goście, przedstawiciele rodziców i nauczyciele udali się na poczęstunek do szkolnej stołówki. Koordynatorem pożegnania maturzystów była opiekunka Grupy Teatralnej „Klepsydra”, pani Joanna Mączkowska.

Maciej Rydzewski