- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
wtorek, 27 czerwca 2017
W dniu 23.06.2017r. na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kaliszu Pomorskim odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, połączone z nadaniem honorowego tytułu „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim”.
W uroczystości wzięło udział liczne grono zaproszonych gości: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kalisz Pomorski Tadeusz Błądek, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek, Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim podinspektor Norbert Gorzyński, Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie major Radosław Pewniak, Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Wojciech Czyżak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Joanna Kulesza, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Zydorek, przedstawiciele współpracujących ze szkołą jednostek wojskowych, Armii Kanadyjskiej, osoby zaangażowane w pomoc szkole, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i przede wszystkim uczniowie.
Apel otworzył przemówieniem Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski, który pogratulował uczniom sukcesów, podkreślił szczególną rolę ich przewodników – nauczycieli i rodziców. Docenił też znaczenie pracowników obsługi i administracji dla funkcjonowania szkoły. Podziękował też za wsparcie przedstawicielom organów samorządu terytorialnego – organu prowadzącego Starostwa Drawskiego i gminy Kalisz Pomorski oraz instytucjom i osobom współpracującym ze szkołą.
Następnie Dyrektor szkoły jako przewodniczący Kapituły nadał tytuł honorowy „Przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim” wyróżnionym osobom, podkreślając ich wyjątkowy wkład w rozwój szkoły – pani Joannie Kuleszy, panu Stanisławowi Kuczyńskiemu, panu Januszowi Garbaczowi, panu Michałowi Hypkiemu, panu Wiesławowi Piotrowskiemu oraz panu Bogumiłowi Kurylczykowi. Piosenkę dla przyjaciół szkoły osób wykonał solista „Klepsydry” Adrian Kociuba. Pomysłodawczynią uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych we współpracę i działania szkoły tytułem honorowym jest pani Joanna Mączkowska, polonistka z kaliskiego Liceum.
Do młodzieży i zebranych zwrócił się Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Radna Powiatowa Halina Samek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Joanna Kulesza, pan Wiesław Piotrowski oraz w imieniu Samorządu Szkolnego Sandra Sompolińska.
Po przemówieniach przyszedł czas na nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów oraz tych, którzy brali udział w różnorodnych działaniach dodatkowych. Wręczali je: Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz, Dyrektor kaliskiego Liceum Maciej Rydzewski, Zastępca Dyrektora Katarzyna Witek, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, fundatora nagród specjalnych, Elżbieta Zydorek, a także opiekunka szkolnej gazety „Kontrast” Aleksandra Radecka, opiekunka grupy teatralnej „Klepsydra” Joanna Mączkowska oraz organizator VI Rajdu Szlakiem Ewakuacji Jeńców Oflagu IID Paweł Łuczko.
Na zakończenie uroczystości za przybycie zebranym podziękował oraz życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji Dyrektor Maciej Rydzewski. Koordynatorem apelu była pani Joanna Mączkowska, a prowadzili go uczniowie z grupy teatralnej "Klepsydra": Klaudia Wydrzyńska i Daniel Morcinek.