- Start
Święto kaliskiego liceum i technikum
wtorek, 29 września 2020
Wrzesień to tradycyjnie miesiąc święta szkoły w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Nazwa, która upamiętnia wydarzenia z 11 września 2001 roku, nawiązuje do tragicznych chwil, ale także podkreśla chęć obrony wartości, które są bliskie uczniom i pracownikom: ogólnoludzką solidarność, demokrację, wolność i prawa człowieka. W piątek 25 września 2020 roku odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie.
W czasie uroczystości zachowane zostały wszelkie wymogi reżimu sanitarnego. Pomimo tych utrudnień do szkoły przybyło tego dnia wielu gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: Bogusław Ogorzałek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Stanisław Cybula, Starosta Drawski, Urszula Ptak, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, Janusz Garbacz, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Paweł Kulbacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska, rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, dr Mirosław Zając, prorektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, Agnieszka Budny, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, dr inż. Grzegorz Stępień, prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie, podpułkownik Jarosław Bałecki, reprezentujący 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, mjr Tomasz Andrzejczak, reprezentujący Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie, por. Krzysztof Burdyński, reprezentujący 16. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, kapitan Karol Glinda, komendant wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie, lieutenant Kenneth McCoy i specialist Kyle Johnson, reprezentujący Armię Amerykańską, dr inż. Paweł Bilski dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Małgorzata Dziadek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, Grzegorz Stempień, komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Krzysztof Wiśniewski, reprezentujący Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Agnieszka Rulewicz, reprezentująca Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Elwira Poniecka, przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim.
Czytaj całość...
Kaliscy kadeci z klasy wojskowej wznowili szkolenie
wtorek, 29 września 2020

W dniu 15 września 2020r. kadeci z Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim wraz z opiekunem mjr rez. Andrzejem Kowalewskim uczestniczyli po długiej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną w szkoleniu poligonowym na Strzelnicy Jaworze.
Szkolenie odbyło się w ramach „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Zajęcia praktyczne prowadzone są we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.
Kadeci pod kierunkiem instruktora z CSWL Drawsko st. chor. sztab. Marcina Czerwińskiego ćwiczyli działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe, działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu - i czteroosobowej. Uczyli się także wyznaczania azymutu na przedmioty terenowe.
Podczas ćwiczeń sprawdzających predyspozycje i możliwości kadetów, uczniowie zdobyli niezbędne umiejętności i doświadczenie, które przydadzą się im się w przyszłości, w kolejnych etapach szkolenia i służbie wojskowej. Dziękujemy żołnierzom, instruktorom, wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz Komendantowi CSWL Drawsko płk Markowi Gmurskiemu za wzorową współpracę ze szkołą i stworzenie uczniom klasy wojskowej możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności przygotowujących do służby w Wojsku Polskim.

Andrzej Kowalewski
Ojczysty- dodaj do ulubionych
wtorek, 29 września 2020

Już 6 października licealiści z Kalisza Pomorskiego dowiedzą się jak mówić, by ich słuchano. Praktycznej komunikacji uczyć ich będzie Stanisław Heropolitański, były dziennikarz regionalnych telewizji, lektor i rzecznik prasowy związany z wieloma instytucjami. To kolejne zaplanowane działanie realizowane przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty- dodaj do ulubionych”. Jednym z partnerów projektu jest kaliskie Liceum.
Czytaj całość...
Zastosowanie informatyki w nawigacji morskiej
wtorek, 29 września 2020
Kaliscy informatycy z klasy 4 ti pod opieką pani Martyny Pacześnej oraz pani Jadwigi Czernigi w dniach 17 i 24 września 2020r. udali się na Akademię Morską w Szczecinie w celu odbycia kursu „Praktycznego zastosowania informatyki na przykładzie nawigacji morskiej”. Zajęcia są realizowane w ramach projektu: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Podczas zajęć wykorzystano szkolne laptopy, na których wcześniej zainstalowano program Transas ECDIS Demo. Uczniowie uczyli się między innymi jak wyznaczyć trasę statku w tejże aplikacji, a także dowiedzieli się o podstawach samej nawigacji od strony teoretycznej, szczególnie dużo poznali fizycznych i geograficznych szczegółów takich jak dodawanie wektorów prędkości fal, wiatru i statku oraz jak działają prądy morskie. Wykładowcy pan mgr inż. kpt. ż. w. Remigiusz Dzikowski oraz pan dr inż. kpt. ż. w. Mirosław Wielgosz przybliżyli im pracę nawigatora na statku; jak to wygląda, jakich kwalifikacji do tego potrzeba i ile można zarobić pracując w ten sposób.
Wyrazy podziękowania kierujemy do wykładowców ale również do Prodziekana ds. Kształcenia pana dr inż. Łukasza Nozdrzykowskiego z Akademii Morskiej. Magdalena Światowa, kl. 4ti, Technikum w ZS w Kaliszu Pomorskim
Jubileuszowa publikacja o Klepsydrze
piątek, 25 września 2020
Ponad trzysta nazwisk w spisie uczniów, którzy uczestniczyli w ciągu dziesięciolecia w działalności licealnej grupy teatralnej Klepsydra, mówi samo za siebie. Podobnie jak ponad 120 wystawionych spektakli i blisko 100 współorganizowanych uroczystości oraz apeli. To wszystko dokumentuje publikacja wydana na Jubileusz Klepsydry, którą autorzy: Bogumił Kurylczyk i Joanna Mączkowska zaprezentowali podczas spotkania w kaliskim Pałacu.
Wśród gości przybyłych w czwartkowe popołudnie (17 września) do Sali Rycerskiej naszego Pałacu zaszczycili swoją obecnością: władze Kalisza Pomorskiego: Janusz Garbacz- Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Stanisław Samek- Zastępca Burmistrza, Paweł Kulbacki- Przewodniczący Rady Miejskiej, Grażyna Kowalska- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Dyrekcja Zespołu Szkół: Dyrektor- Maciej Rydzewski, Wicedyrektor- Katarzyna Witek oraz Grono Pedagogiczne. Niestety, z powodu epidemii nie mógł przyjechać z Niemiec na uroczystość Hans Joachim Zülke. A to właśnie dzięki jego staraniom Klepsydra otrzymała hojną dotację od anonimowej ofiarodawczyni (byłej mieszkanki naszego miasta) na sfinansowanie publikacji. Brakującą część funduszy, o czym należy także wspomnieć z należnymi wyrazami podziękowania, uzyskano od Burmistrza Kalisza Pomorskiego- Janusza Garbacza i Radnych oraz Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
Czytaj całość...
Kolejka po szczęście - nowy spektakl Klepsydry
wtorek, 22 września 2020
Ostatni raz coś podobnego wydarzyło się w Kaliszu Pomorskim 40 lat temu. W 1980 roku, gdy w miejscowych sklepach, podobnie jak w całej Polsce, nagle zabrakło wszystkiego. Licealiści z grupy teatralnej Klepsydra przypomnieli te czasy grając w spektaklu Kolejka po szczęście, wystawionym 15 września dwukrotnie na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
- Przypominamy te fakty po to, by nigdy się już nie powtórzyły – stwierdziła w słowie wstępnym, skierowanym do publiczności, Joanna Mączkowska, opiekunka Klepsydry i reżyser widowiska. – Bardzo dziękuję za ten pouczający spektakl. Gratuluję zarówno jego reżyserowi jak i młodzieży, która chociaż tego na szczęście nie doświadczyła, to wiernie odegrała trudy i absurdy ówczesnego codziennego życia – powiedział po zakończeniu występów Burmistrz Kalisza Pomorskiego-Janusz Garbacz i wręczył kwiaty Joannie Mączkowskiej.
Czytaj całość...
Kaliscy licealiści najlepsi w Olimpiadzie Solidarności
wtorek, 22 września 2020
W dniu 17 września 2020r. dwóch uczniów z klasy 3a Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim: Wiktor Piwnicki i Dariusz Guz, pod opieką dyrektora Macieja Rydzewskiego wzięło udział w przesuniętym z marca z powodu pandemii etapie wojewódzkim VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, który odbył się w siedzibie ZCDN w Szczecinie.
Kaliscy licealiści byli najlepsi spośród uczniów z kilkunastu szkół średnich z województwa zachodniopomorskiego zajmując dwa pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajął Wiktor Piwnicki, a drugie Dariusz Guz. Wiktor i Dariusz oraz uczeń z I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, który zajął trzecie miejsce, tworzą drużynę z województwa zachodniopomorskiego. W finale ogólnopolskim, który odbędzie się w grudniu w Szczecinie powalczą o zwycięstwo. Na zwycięzców Olimpiady Solidarności czekają indeksy uniwersyteckie, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe. W Konkursie biorą udział uczniowie z klas trzecich liceum i czwartych technikum.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czytaj całość...
Jubileusz 10-lecia Klepsydry
wtorek, 22 września 2020

Licznie zgromadzonych gości na zorganizowanych 17 września 2020r. obchodach Jubileuszu 10-lecia działania szkolnej grupy teatralnej Klepsydra przywitało w auli Czerwonej Szkoły troje uczniów prowadzących uroczystość: Iga Czerniawska, Zuzanna Jaskulska i Jakub Lipiński. Gromkie brawa jako szczególny dowód uznania wśród obecnych otrzymała Joanna Mączkowska, założycielka i opiekunka Klepsydry, a także jako dyplomowany reżyser (PWST w Krakowie) autorka wielu teatralnych sukcesów grupy, w której w ciągu dekady zdobywało artystyczne szlify ponad trzystu kaliskich licealistów. Fakt, że Joanna Mączkowska szkolny teatr wyniosła na wysoki poziom dając młodzieży dodatkową szansę nie tylko na rozwijanie artystycznych talentów, lecz także kształtowanie twórczej, otwartej na świat osobowości – podkreślali zgodnie wszyscy występujący mówcy. Stanisław Cybula - Starosta Drawski postawił akcent na kulturotwórczą rolę Klepsydry w całym powiecie drawskim. Na jej rolę promocyjną rozsławiającą Kalisz Pomorski poza granice gminy a nawet Polski zwrócił uwagę Janusz Garbacz - Burmistrz Kalisza Pomorskiego. –Teatralne rozsławianie naszego miasta jest bardzo ważne. I mamy szczęście, że w Kaliszu Pomorskim działa „Klepsydra”– dodała Grażyna Kowalska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i przekazała w imieniu Radnych bon podarunkowy grupie teatralnej.
Czytaj całość...
Odwołanie Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim
piątek, 11 września 2020

Szanowni Państwo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Mundurowych na poligonie drawskim informuje, że w związku sytuacją epidemiczną w Polsce i działaniami zmierzającymi do zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa zmuszeni zostaliśmy do podjęcia decyzji o odwołaniu zawodów w bieżącym roku. Planujemy zorganizowanie Mistrzostw na wiosnę 2021r. O dokładnym terminie rozegrania mistrzostw powiadomimy Państwa niezwłocznie, kiedy zostanie ustalony w porozumieniu z Komendantem CSWL Drawsko.
Jednocześnie informuję, że regulamin zawodów nie ulega zmianie z wyjątkiem terminu ich przeprowadzenia. Jest to trudna decyzja, ale najważniejsze jest dla nas zdrowie i życie młodzieży, opiekunów, żołnierzy i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie, przeprowadzenie i udział w mistrzostwach. Prosimy o zrozumienie w nadziei na kontynuację współpracy. Zapraszamy Państwa na poligon drawski w roku 2021.

Z wyrazami szacunku
Maciej Rydzewski, dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim

Rozpoczęcie roku szkolnego w kaliskim Liceum i Technikum
wtorek, 08 września 2020
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim odbyła się 2 września 2020 roku. Ze względu na bezpieczeństwo w apelu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych oraz młodzież z klasy drugiej o profilu wojskowym i czwartej technikum informatycznego. Pozostali uczniowie udali się z wychowawcami do klas w celu omówienia zadań na nowy rok szkolny.
Wszystkich zgromadzonych w szkolnym ogrodzie powitał dyrektor Zespołu Szkół- Maciej Rydzewski, wskazując na wyjątkowość sytuacji, która jednak nie będzie miała wpływu na wysoki poziom kształcenia kaliskiej placówki. Dyrektor podkreślił, że w ZS w Kaliszu Pomorskim uczniowie mogą nie tylko pogłębiać wiedzę i przygotowywać się do matury, ale również rozwijać swoje pozalekcyjne zainteresowania odkrywając własne talenty pod kierunkiem nauczycieli pasjonatów. Podziękował także za pomoc w tych trudnych dla edukacji czasach przedstawicielom samorządów powiatu drawskiego i gminy Kalisz Pomorski, przedstawicielom współpracujących wyższych uczelni, reprezentantom wojska i służb mundurowych oraz przybyłym rodzicom.
Czytaj całość...
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
poniedziałek, 31 sierpnia 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19


Nauczanie zdalne i hybrydowe - procedury

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim
Regulamin bezpieczenstwa w okresie pandemii COVID-19 w ZS w Kaliszu Pomorskim
Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w ZS w Kaliszu Pomorskim
Deklaracja udziału ucznia w zajęciach
Procedura bezpieczenstwa w pionie żywienia i stołówce ZS w Kaliszu Pomorskim

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW
poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Ważne informacje dla uczniów - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>